137602. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényvédő permetlevek perzselő hatásának csökkentésére

Megjelent: 1962. november 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS J37.602 SZÁM 45. 1. OSZTÁLY — 1-4712. ALAPSZÁM Eljárás növényvédő permetlevek perzselő hatásának csökkentésére Ipartermék Értékesítő R. T., Budapest A bejelentés napja: 1943. december 4. A növényvédő permetlevek, főleg azok, melyek szervetlen ionokat tartalmaznak, a növényzetre perzselően hatnak, ezért oldatukat közömbösíteni kell. A pontos közömbösítés a gyakorlatban ne­hézkes és gyakran előadódik, hogy a helytelenül közömbösített permetté a növényzeten súlyos perzselési károkat okoz. Vannak gyümölcsfajták, melyek még a pontosan közömbösített védekező­szerekkel szembeni is érzékenyek. Ismeretesek olyan anyagok is, pl. a dinitro­-órtó-krezol, arzénes anyagok, melyekkel készített permetleveket nem kéül közömbösíteni. Bizonyos esetekben azonban ezek is perzselő hatást fejte­nek ki. A találmány szerinti eljárással a fenti hátrá­nyokat kiküszöböljük. A találmány érteimébem a permetezéshez elő­készített permetlébe finoman porított szenet, pl. aktívszenet, faszenet, kőszenet adagolunk. Elő­nyösen úgy járunk él, hogy a használatra elkészí­tett lébe 0,5—1,0%-inyi mennyiségű szénport ke­verünk. Vetőmag csávázására közönibösítetlen védőszer oldatát, pl. rézgálicoldatot is használnak. Kénye­sebb és érzékenyebb magvak csávázására igen előnyösen használhatunk olyan oldatokat, melyek­hez nagy hatóképességű szénféleségek porát, pl. aktívszénport kevertünk. A szénporok gyors átnedvesedésének elősegí­tésére felületi feszültséget csökkentő adalék­anyagokat, pl. zsíralkoholszulfonátot alkalmazunk. Ekkor előnyösen úgy járunk el, hogy olyan szén­port alkalmazunk, melyet előzőleg a felületi fe­szültséget csökkentő anyagok vizes oldatával itat­tunk, majd megszárítottunk. Ha a szénport ned­vesen őröljük, a szénporpépbe, oélszerűen oldat .alakjában keverjük a felületi feszültséget csök­kentő anyagot. Az ilyen -anyagokat tartalmazó száraz szénpor a permetlével könnyen keveredik. Az alkalmazott felületi feszültséget csökkentő anyáig mennyisége a szénre számítva előnyösen 0,1—<0;50/0 . A permetlevekhez lehetőleg igen finoman porí­tott szénport alkalmazunk, mert ilyen alakban az annál hatékonyabb és a hatása annál egyenlete­sebb. 1. példa: 100 1 vízben 50 g rézgálicot oldunk és 50 g szalonnás mésszel közömbösítjük, majd a perme­tezésre kész oldathoz 1 kg finomra őrölt aktív­szénport keverünk. Az alkalmazott szénpor szem­csenagysága olyan finom volt, hogy emuként 6400 szemű szitán annak 90%-a ment át. A szénport szuszpenzióban tartalmazó oldattal permetezünk. 2. példa: Arzén, pl. kalciumarzenát vagy rézarzenát tar­talmú növényvédőszereket felhasználásukkor rend­szerint nem kell közömbösíteni, mert ezek for­galomba mint semleges, nehezen oldható készít­mények kerülnek. Bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy felhasználáskor a növényvédőszerek a kelleténél gyorsabban oldódnak és perzselést okoznak. Van­nak arzénes szerek, melyeket bordói léhez ada­golnak és ekkor az arzénre is használnak közöm­bösítő szert. A fentebb említett anyaggal készült permet­levekhez 72% finomra őrölt faszénport adagolunk. Az alkalmazott szénpor szemcsenagysága olyan finom volt, hogy cm2 -ként 6400 szemű szitán annak 90%-a ment át. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás növényvédő permetlevek perzselő hatásának csökkentésére, melyre jellemző, hogy a permetezésre előkészített permetlébe szénport keverünk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatosí­tási -módja, melyre jellemző, hogy a permetlébe felületi feszültséget csökkentő anyagot tartalmazó szénport adagolunk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623309. Terv Nyomda, Budapest, V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents