137595. lajstromszámú szabadalom • Villamos vezetékek és villamos vezetékekhez való tartozékok közötti rögzítés

Megjelent: 1962. november 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.595. SZÁM 21. c. 1—19. OSZTÁLY — G—9781. ALAPSZÁM Villamos vezetékek és villamos vezetékekhez való tartozékok közötti rögzítés Goldmann Jenő János, Budapest A bejelentés napja: 1943. július 5. Villamos vezetékek és a villamos hálózatba ik­tatott tartozékok közötti rögzítés az ismert meg­oldásoknál bonyolult, sok időt vesz igénybe, mi­mellett a vezeték és a tartozékok közötti vezeiő­érintkezés nem eléggé biztos, úgy hogy rövidebb vagy hosszabb időn belül lazulások, kirázódások léphetnek fel, amelyek rövidzárlatokat, tüzeket okozhatnak, „Tartozékok" gyűjtő-elnevezés alatt foglalato­kat, kapcsoló-foglalatokat, összekötő-csavarzatokat, csoportfoglalatokat, kapcsolókat dugasz-érintkező­aljzatokat, dugaszokat, tetőrózsákat, csengőnyomó­kat és teljes általánosságban oly szerelvényeket értünk, amelyek segítségével az erősáramú vagy gyengeáramú villamos hálózat vezetékeit villamos készülékekkel vagy berendezésekké], illetve azok csatlakozásaival vezetőén összekötjük. A találmány szerinti rögzítés az előzőkben ismertetett hátrányokat kiküszöböli, a tartozékok szerkezeti megoldásának leegyszerűsítését, a szük­séges alkatrészek számának a minimumra való csökkentését, az eddig használatos hüvelyek, apró csavaranyák és alátétgyűrűk kiküszöbölését és az összeszerelés leegyszerűsítését biztosítja. A talál­mány szerinti rögzítés tartós. Lazulás; kirázódás veszélye nem fenyeget, nagyfokú üzembizton­ságot nyújt. A találmány villamos vezetékek és villamos vezetékekhez való tartozékok közötti rögzítés, jellemezve a tartozék szigetelőburkolatát alkotó tok alsó részében, annak tengelyvonala irányában csúsztatható, azonban elfordulással szemben biz­tosított kointaktusesappal vagy kon taktushüvellyel oly módon egyesített vezetékkel, hogy a vezeték, a kontaktuscsap vagy kointaktushüvely fülébe vagy furatába vagy hasítékába van illesztve és a tartós vezetőérintkezést az alsó részre csavart fedélnek a kontaktuscsapra vagy kontaktus­hüvelyre gyakorolt nyomása biztosítja. A rajz a találmány szerinti rögzítés öt példa­képpen vett megoldási alakját mutatja. Az 1. ábra a találmány szerinti rögzítéssel ellátott dugasznak a 2. ábra A—B vonala mentén vett hosszmetszete és részben oldalnézete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó felülnézet, a fedél eltávolítása után. A 3. ábra egysarkú dugaszérintkező hosszmetszete és részben oldalnézete. A 4. ábra a 3. ábrához tartozó felülnézet, a fedél eltávolítása után. Az 5. ábra csengőnyomó függélyes metszete és rész­ben oldalnézete. A 6. ábra az 5. ábrához tartozó felülnézet, a fedél eltávolítása után. A 7. ábra egysarkú dugaszérintkező változatának függélyes metszete és részben oldalnézete. A 8. ábra a 7. ábra C—D vonala mentén vett keresztmetszet. A 9. ábra kapcsoló nélküli izzólámpafoglalat füg­gélyes metszete. A 10. ábra a 9. ábra E—F vonala mentén vett vízszintes metszet. Az 1—2. ábrákat ismertetve, a dugasz henger alakú szigetelőanyagból való alsó része —1—, utóbbi csavarmeneteire csavarolt, szigetelőanyagból való fedél —2—, a —2— fedél kör alakú, központos nyílása —3—, a vezetékek —4, 5—, az —1— alsó rész furatai (áttörései) —6, 7—, a —6, 7— fura­tokba tolt U-alakú kontaktuscsapok —8—. A —8— kontaktuscsapok fejrészében a —4, 5— vezetékek csupasz végeit befogadó —9— fülek vannak alakítva. A —6, 7— furatok ovális kereszt­metszetűek oly célból, hogy a —8— kontaktus­csapok elfordulását megakadályozzák. A —8— kointaktuscsapok —9— füleinek felső részén két —10— besaj tolás van. A —9— fülnek a két —10— besaj tolás közötti kiemelkedő, bordaszerű része, foghoz hasonlóan, a —2— fedél belső ol­dalán alakított sugárirányú —11— hornyokkal együttműködik és a —2— fedelet, teljesen be­csavart záróhelyzetében, kilazulással, kirázódással szemben biztosítja. A sugárirányú —11— hornyok együttesein besajtolt kilincskerék alakot mutat­nak. Ügy a —11— hornyok, mint a —10, 10— besajtolások közötti bordák előnyösen ék-kereszt­metszetűek. Az —1— alsó részből a —12, 12-­nyúlványok emelkednek ki. Utóbbiakat egymás­sal a —13— középborda köti össze. A —13— középbordához a —14, 15— szárnybordák csat-

Next

/
Thumbnails
Contents