137590. lajstromszámú szabadalom • Kézi tengerimorzsoló

Megjelent: 1962. október 31.' ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.590. SZÁM 45. e. 20-22. OSZTÁLY — B—16464. ALAPSZÁM Kézi tengerimorzsoló Broczky Nándorné (Zsebök Teréz), Budapest A bejelentés napja: 1945. június 12. A találmány igen egyszerű és hatásos kézi ten­gerimorzsoló eszköz. A találmány értelmében a morzsolónak két végen nyitott csőszerű markolata van, melynek belsejében hosszanti irányban futó morzsoló fog­sorok vannak. A fogsorok lehetnek egymással párhuzamosak, de célszerű, ha azok a markolat egyik vége felé összetartanak. Avégett, hogy a morzsolót különböző vastag­ságú tengericsövek morzsolására alkalmazhassuk, a markolatot hosszanti irányban osztott két fél­részből képezzük, melyek egymással egyik olda­luk "mentén csuklósan vannak összekötve. A talárnány szerinti morzsoló példaként! kivite­lét a rajz mutatja. Az 1. ábra elölnézel részben metszve, a 2. ábra felülnézet. A morzsolónak csonkakúp alakú fémlemezből való 1 markolata van, melynek belső oldalán a 2 morzsoló fogsorok vannak., A fogsorok U-alakú fémlemez szélein fűrészfog alakú fogakból van­nak kialakítva. Az U-alakú fémlemezt az 1 mar­kolathoz 3 szegecsek rögzítik. A markolat két félrészre osztott, melyek a 4 csukló révén van­nak összekötve, úgyhogy a markolat nyitható. A markolat fémlemezének a nagyobbik keresztmet­szetű végén 5 peremes széle van. A tengeri morzsolása akként történik, hogy a morzsolót egyik kezünkbe fogjuk és a tengeri­csövet vékonyabb végével a peremes oldal felől bevezetjük és a másik -kezünkkel -megfogva .ide­oda forgatjuk, miközben a morzsoló irányában nyomjuk. A morzsolás előrehaladtával azután a tengericsőnek a lemorzsolt és a morzsolóból ki­álló végét megfogjuk és ezen a részén húzzuk ugyancsak ide-oda forgatva kifelé. A forgatás folytán a fogak a szemeket lemorzsolják és azok a markolatból kihullanak. Vastagabb csövek morzsolását a markolat nyit­hatósága teszi lehetővé. Szabadalmi igénypontok: 1. Kézi tengerimorzsoló, jellemezve a tengeri csövének befogadására való, két végén nyitott markolattal, valamint a markolatban hosszanti irányban futó, körben elrendezett több morzsoló fogsorral. 2. Az 1. igénypont szerinti tengerimozsoló ki­viteli alakja, jellemezve összetartó morzsoló fog­sorokkal. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti tengeri­morzsoló kiviteli alakja, jellemezve hosszanti irányban osztott és egyik oldaluk mentén egy­mással csuklósan összekötött, két részből összetett markolattal. 4. Az 1—3. igénypontok bármelyike szerinti tengerimorzsoló kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a markolat kúpos fémköpeny, melynek a nagyobb keresztmetszetű végén kiperemezett (5) széle van. 4 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 623311. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-53.

Next

/
Thumbnails
Contents