137582. lajstromszámú szabadalom • Védőpáncél és eljárás előállítására

• _ - Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÄLMÄTSYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.582. SZÁM 72. g. OSZTÁLY — W—7394. ALAPSZÁM Védőpáncél és eljárás előállítására A Magyar Állam, mint a Magyar Waggon- és Gépgyár R. T. cég és Rimamurány-Salgó-Tarjáni Vasmű R. T., mindkettő Budapesten, jogutódja . A bejelentés napja: 1943. február 22. Lehet a páncélt, például ha lemez alakú, csak 80—170 kg/mm2 szilárdságúra hőkezelrni és annak az ismert felületi edzésnek alávetni, mely szerint felületét gázlángzóval kellő hőfokra hevítjük, majd mielőtt a felhevített felülettől távolabbi részek jelentősen felhevülnének, a felületi réteget edzőfolyadékkal megedzük. A felületet legalább 50 Brinellel keményebbre edzük a nem-edzett résznél. Az új páncél elsősorban lövedékek elleni véde­lemre való, de más védelmi célokra is előnyösen használható, például páncélszekrények, vagy helyi­ségek betörés elleni védelmére. • . Szabadalmi igénypontok: 1. Mangán- és széntartalmú védőpáncél 0,15— 0.6% réz-, legfeljebb. 1,5% szilícium- és célsze­rűen 0,5—3,0% .krómtartalommal, 80—200 kg/mm2 szilárdságúra hőkezelve, amelyre jellemző, hogy 0,25—0,8%, szenet és 0,4—2,5% mangánt tartal­maz. 2. Az 1. igénypont szerinti védőpáncél kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy titánt vágy vaná­diumot, avagy mind a kettőt, de összesen leg­feljebb 1%-ig, továbbá ' esetleg alumíniumot is tartalmaz. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti védőpáncél kiviteli alakja, amelyre jellemző, hogy 80—170 kg/mm2 szilárdságúra van hőkezelve és felülete a nem-edzett résznél legalább 50 Brinellel kemé­nyebbre , edzett. 4. Eljárás a 3. igénypont szerinti védőpáncél előállítására, amelyre jellemző, hogy a hőkezelés után, lángzóval történő felületi edzést alkalma­zunk. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. Azt találtuk, . hogy nikkel-króm-védőpáncélok pótlására hivatott, 0,35—0,8% szenet, 0,8—2,5% mangánt, 0,15—0,6% rezet, legfeljebb 1,5% szilí­ciumot, továbbá célszerűen 0,5—3,0% krómot és esetleg más fémet, pl. titánt, alumíniumot, molib­dént, vanádiumot, sőt kis mennyiségben nikkelt, végül szennyeződéseket tartalmazó, 90—220 kg/ /mm2 szilárdságúra hőkezelt védőpáncélok lőállób­bakká válnak, _ ha a szenet vagy a mangánt vagy mind a kettőt az eddiginél kisebb mennyiségben alkalmazzuk. A széntartalorn a találmány "szerint egész? n 0,25%-ig caékkenthető, a mangántartalom pedig egészen 0,4%-ig, esetleg mindkettő eme alsó -határig., . , . A krómot az átedzhetőség növelésén kívül á megeresztési ridegség csökkentésére, valamint finom szemcsézet elérésére adjuk az ötvözethez, amelyhez még titán vagy vanadium külön-külön vagy együttesen adható összesen 1%-ig terjedő mennyiségbein. Az, alumínium legfeljebb 0,1% le­het, a szennyeződéseik, pl. a, "foszfor és kén össz­mennyisége pedig célszerűen 0,15%,-nnál ne legyen nagyobb. Kiviteli példák: I. II. 0,3—0,4% C, 0,25—0,35% C, 1,8—2,2% Mn, 0,4—0,7% Mn, 0—0,35% Si, 0—0,35% Si, 0,8—1% Cr, 2—2,5% Cr, 0,25% Cu,. '0,25% Cu, 0,2% Ti, 0,2% Ti, 0,25% V. 0,25% V. Ezek az. ötvözetek 90—200 kg/mm2 szilárdsá­gúra hőkezelve lőallóság tekintetében igen. jó eredményt adtak. 623311. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents