137577. lajstromszámú szabadalom • Bababútor

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.577. SZÁM 77. f. 22—31. OSZTÁLY - S—20085, ALAPSZÁM Bababútor Spitz Béla, Budapest A bejelentés napjai 1945. május 22. A találmány ^szerinti bababútor egy kiviteli alakja, a rajzon, két ábrában van bemutatva, melyek közül az 1. ábra egy szekrény síkba fejtett, vázlatos rajza és a * 2. ábra a szekrényre való díszítés elölnézete. Találmányom papírból (celluloidból, műanyag­ból stb.) ollóval kivágható, olyan bababútor, mely gyermekek szórakoztatására, kézügyesítésére, va­lamint oktatására való játék. E játék a bútorok jellegzetes színeivel és mintázatával, a kárpito­zott részek pedig a karpitszövetek színeivel és mintáival varinak nyomtatva. Á papírra (celluloid­ra, műanyagra stb.) nyomtatott rajz után kivágott, sík lapokból a (B) fülecsek segítségével, minden ragasztás nélkül, bútoridomok állíthatók össze. A (B) fülecs két oldalán levő szárnyat annyira be kell hajlítani, hogy a sík lap túlsó oldalán levő (A) nyíláson a (B) fülecs keresztül húzható legyen. A (B) fülecs áthúzása után a behajlított szárnya­kat az eredeti síkba kell visszahajlítani. A bútoroknál előforduló, kiálló részeket, díszí­téseket, faragásokat stb. úgy alkalmazóin, hogy az ily (C) részeket a kivágott síklap megfelelő helyén alkalmazott (D) nyílásba illesztem, A (B) fülecsek segítségével összeállított búto-' rok, melyek voltaképp doboz formák, cukorka, illatszer, fűszer stb. csomagolására is felhasznál­hatók. Szabadalmi igénypontok: 1. Bababútor, azzal jellemezve, hogy síkba fej­tett felülete ollóval kivágható és fülecsek segít­ségével, minden ragasztás nélkül, térbeli testté, bútorrá állítható össze. 2. Az 1. pontban meghatározott bababútor ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a síkba, fej tett bútor, a bútorok jellegzetes színezetével 7 és min­tázatával, a kárpitozott részek a kárpitszövetek színeivel és mintáival vannak nyomtatva. 3. Az 1. pontban meghatározott bababútor ki­viteli alakja, azzal jellemezve, hogy a fülecsek segítségével összeállított bútorok, dobozformák, melyek cukorka, illatszer, fűszer stb. csomagolá­sára is használhatók. rajz A Kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója tf23312.-Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23. \ V

Next

/
Thumbnails
Contents