137471. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szorbóz biszmetilénétereinek oxidálására

Megjelent: 1962. november 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.471. SZÁM >> 12. o. 5-10. OSZTÁLY — F—10814. ALAPSZÁM • Eljárás szorbóz biszmetilénétereinek oxidálására Dr. Földi Zoltán, vegyészmérnök, Budapest A bejelentés napja: 1944. február 3. Ismeretes diaceton-szorbóznak vagy más szor­bóz-dimetilénéternek ketogulonsavvá való átala­kítása. Ez az átalakítás a Mindulási szorbóz-szár­mazéknak bizonyos oxidáló szerekkel való keze­léséből, majd a nyert biszmetilénéter-ketogulon­savnak vízzel való hasításából áll. A szorbóz-bisz­metilénéter oxidációját főként permanganáttal vé­gezték. Azt találtam, hogy szorbóz-biszmetilénéter igen előnyösen oxidálható a 2-ketogulonsav biszmeti­lénétereivé olyképpen, hogy a kiindulási anyagot hipoklóros sav, illetve sói behatásának vetjük alá nikkel tartalmú katalizátor, mint pl. nikkel-oxid, hidroxid, karbonát stb. jelenlétében. Ilyen kata­lizátorok alkalmazása nélkül a hipoklorit, mint pl. nátriumhipoklorit, a kiindulási anyagban je­lenlevő karbinol-csoportot nem képes karboxil­csoporttá átalakítani. Meglepő az, hogy a hipo­kloritoknak, mint pl. nátriumhipokloritoknak ez az inaktivitása különböző katalizátor anyagok da­cára sem szüntethető meg; a találmány szerinti katalizátor alkalmazása esetén viszont igen kiváló termelési hányadban és egyszerű feldolgozási mód alkalmazásával nyerhető a diaceton-ketogulonsav, vagy a megfelelő biszmetilénéter-ketogulonsav. A találmány szerinti vegyfolyamat végrehajtá­sához célszerű savlekötő anyagokat alkalmazni, mint pl. szódát, szódabikarbónát, esetleg alkáli­hidroxidokat. Példa: 6,5 g diaceton-szorbóz, 65 ccm víz és 4 g víz­mentes szóda elegyéhez hozzáadunk 10 ccm nik­kelszulfát-oldatot, amely 0,08—0,1 g nikkelt tar­talmaz. Ezután turbinázás közben 1 1/2 óra alatt hozzácsepegtetünk 60 ccm 1 molár nátriumhipo­klorit-oldatot. A csepegtetés 20—22° belső hőmér­sékletnél történik. Ezután tovább kevergetjük né­hány órán át, majd éjjelen át állni hagyjuk, s ezután a nikkelhidroxidot centrifugálással leüle­pítjük és kevés vízzel kimossuk. Az oldatot — melybe előzetesen esetleg kevés szénsavgázt ve­zetünk — vákuumban beszárítjuk, a maradékot 93%-os forró alkohollal kétszer kiextraháljuk. Az oldhatatlan, főként konyhasóból álló kristályok­tól elkülönített meleg alkoholos oldatot bepárol­juk és a maradékot vákumban alkoholmentesít­jük. A maradékhoz 8 ccm langyos vizet adunk és 10 ccm benzollal az esetleg változatlan diace­tonszortoózt kirázzuk. A vizes réteget — 7°-ra le­hűtve, 3,5 ccm tömény sósav és 7 ccm víz elegyé­vel megsavanyítjuk. A kristályokat szűrjük, jeges vízzel kimossuk. 6,2—6,3 g diaceton-ketogulonsa­vat kapunk, amely 83—92° között olvad. A sav­szám 185—190 között van. Eljárhatunk úgy is, hogy a hipoklorit behatást a fent megadottnál alacsonyabb vagy annál ma­gasabb hőfokon végezzük. A termelési hányadok ez esetben is igen kiválóak. A nátriumhipoklorit helyett használhatunk káliumhipokloritot, vagy alkáliföldfémhipokloritokat is. A hipokloritot ké­szíthetjük esetleg magában a reakcióelegyben is, pl. olyképpen, hogy a szódát vagy nátronlúgot tartalmazó reakcióelegybe az oxidáció folyamata közben klórgázt vezetünk, avagy úgy is, hogy. az alkálikloridot, pl. nátriumkloridot tartalmazó al­kalikus reakcióelegyet diafragma alkalmazása nél­kül erős keverés közben elektrolizáljuk. Az elekt­rolitikus eljárásnál a reakcióelegy kevés sótöme­get fog csak tartalmazni, mivel a hipoklorit fel­használása folytán képződött klorid újból hipoklo­rittá alakul át. Használhatjuk hipoklorit mellett magát a hipoklóros savat is. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás szorbóz biszmetilénéterei oxidáció­jára, azzal jellemezve, hogy a szorbóz biszmetilén­éterei t hipoklóros sav, ill. sói behatásának vet­jük alá nikkel tartalmú katalizátor jelenlétében. 2. Az 1. alatti eljárás foganatosítása, azzal jel­lemezve, hogy hipoklóros sav só gyanánt alkáli­hipokloritot, célszerűen nátriumhipokloritot hasz­nálunk. 3. Az 1. és 2. alatti eljárás foganatosítása, az­\

Next

/
Thumbnails
Contents