137433. lajstromszámú szabadalom • Szabályozó készülék kutakból vagy aknákból vizet a felszinre szállító berendezésekhez

Megjeleni: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.433 SZÁM " ' 61. a. 11-22 OSZTÁLY — S-19'982. ALAPSZÁM Szabályozó készülék kutakból vagy akna kból vizet* a felszínre szállító berendezésekhez Szilvay Kornél, Budapest A bejelentés napja: 1944. június 24. Ismeretesek már olyan berendezések, amelyek segítségével kutakból vizet lehet felszállítani főleg tűzoltási célokra olyképp, hogy a víz nyomással érkezik fel és így locsölófecskendőben alkalmaz­ható. A berendezés lényegében véve úszóban el­helyezett égési motorból, főleg benzinmotorból és ezzel hajtott szivattyúból áll, de lehet úszó he­lyett zárt tokot is alkalmazni, mely esetben a be­rendezés teljes egészében víz alá süllyed. A motor légellátását és a kipufogó gázok elvezetését ismert eszközökkel végzik, pl. a föld felszínéről lenyúló szívócsővel és ugyan ide felérő kipufogócsővel. Mivel az ilyen berendezéseknél a kút mélyén le­vő motor indítása és szabályozása nehézségekbe ütközik, a találmánnyal lehetővé tesszük azt, hogy a motort már a föld felett, tehát. a berendezésnek a kútba való leeresztése előtt lehessen megindítani, és kevés gázzal járatni, a terheletlenül járó motor pedig leeresztése után a vízszállítás megindulása­kor önműködően több gázt kap, vagyis nagyobb teljesítményre állítódik be. E célra a találmány két módot ad meg, mégpedig lehelj erre a célra oly membránt vagy dugattyút használni, amelyik a felszállított víz hatása alatt áll, vagy lehet egy úszót alkalmazni, mely a kút vizébe jutva a motor gázemeltyűjét elfordítja. A csatolt rajz 1. ábrája az előbbi megoldást, a 2. ábra az utóbbi megoldást mutatja, példaképpen úszóval, tehát nem zárt tokkal. Mivel a viszszállító berendezés már ismeretes, az 1. ábrán csak magát a szabályozókészüléket szem­léltettük. Ennek lényege az 1 membrán, mely a 2 tokba vagy házba van zárva és egyik oldalán a 3 csövön át érkező nyomóvíz hatása alatt áll, má­sik oldalán pedig a motor gázemeltyűjéhez vezető 4 rúd van. Mikor a motort a föld felett elindít­juk és kevés gázzal járatjuk, az 1 membrán a fel­rajzolt helyzetben van. Ha azután a berendezést a kútba leeresztjük, a szivattyú lassan megkezdi a vízszállítást, a nyomócsőből a víz tehát a 3 csö­vön át a membrán egyik oldalára jut. A nyomás a membránt a rajz szerint balra kidomborítja, mi­re- a 4 rúd eltolódik és a motornak több gázt ad. TCrre a motor fordulatszáma nő, a víznyomás szin­tén nő, a membrán tehát még jobban kidomboro­dik, és így tovább egészen addig amíg a motor teljes gázzal nem jár. Természetesen a leírt folya­mat nagyon gyorsan játszódik le, tehát a kútba leeresztett berendezés másodperceken belül a tel­jes vízmennyiséget adja. A szerkezet természetesen dugattyúval is meg­oldható, tehát a víznyomás a dugattyú egyik*olda­lára hat és ezt tolja el, ha a nyomás nő, ha pedig a nyomás csökken, á dugattyú visszamegy, pl. ru­góhatás következtében; ez akkor következik be, amikor a berendezést a kútból kihúzzuk. A 2. ábra szerinti kivitelnél az 5 úszót lerajzol­tuk, de a benne levő ismert szerkezetet nem. Az úszó alsó részén van a 6 szivattyú, melyet benzin­motor hajt. A szivattyú mellett a 7 védőkosárban a 8 úszó van, mely megfelelő rudazattal a motor gázemeltyűjével függ össze. A felrajzolt — föld­fölötti — helyzetben a 8 úszó súlyánál fogva alsó helyzetében van, ami a motor terheletlen járásá­nak felel meg, mikor pedig a berendezést a vízre eresztjük, az úszó felemelkedik és így elmozdítja a hozzá erősített 10 rudat, valamint a többi erő­átviteli szervet olyképp, hogy a motor teljes gázt kap. A visszaállítás tehát itt is a leeresztés után azonnal teljes erővel megindul, anélkül, hogy a kút mélyén levő motor szabályozásába beavatkoz­ni vagy a motort a föld fölött túl gyorsan járatni kellene. Ha a berendezést a vízből kiemeljük, a 8 úszó azonnal leesik és a terheletlenné vált motor túl gyors forgását meggátolja. A 8 úszó nemcsak alul, hanem pl. oldalt is elhe­lyezhető, mely esetben úgy szerkeszthető, hogy üzemi helyzetben csak részben süllyed víz alá. Hogy a 8 úszó mozgását az 5 úszó belsejébe átvivő 10 rúdnak az 5 úszó fenekén való áthatolá­si helyénél ne kelljen tömszelencét alkalmazni, a találmány értelmében e helyen 9 csövet alkalma­zunk, mely a 10 rudat magában foglalja és felső vége a kút vizének szintje fölött van. Ha tehát a víz behatol ebbe a 9 égőbe, abból ki nem foly­hat, az 5 úszóban levő szerkezeti részekre tehát nem folyik.

Next

/
Thumbnails
Contents