137298. lajstromszámú szabadalom • Díszműáru, tok, tartály, játék, öltözködési, divat- vagy használati tárgy

Mégjelent: 1962. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137*298, SZÁM 44. a. 35—50. OSZTÁLY — G-9904. ALAPSZÁM Díszműáru, tok, tartály, játék, öltözködési, divat- vagy használati tárgy B. Germanus Alice, Budapest A bejelentés napja: 1943. november 11. A találmány a legkülönfélébb használati tárgyra vonatkozik,' mint pl. díszműárukra, amilyenek a különféle, tárcák, tartók, tokok, burkolatok, tás­kák, dobozok, tartályok, továbbá használati tár­gyakra, ,mjnt amilyenek az erszények, könyv­jelzők, játékok, árjelzőcímkék, lámpaernyők, védő- . lapok, tömítőszalagok, takarók, .szalvétagyűrűk, könyvkötőtáblák, vagy pl. öltözködési és divat-> cikkekre, mint amilyenek az övek, ruhadíszíté­sek, lábbelik. Mindezeknek a találmány szerinti közös jellemzője, hogy lényegileg celluloid-film­darabokból, előnyösen mozgófényképészeti filrn­szalágokfoól vannak és a szalagok teljesen vagy főleg, a filmek szokásos végigmenő lyuggatásain keresztül vannak egymáshoz erősítve. Ugyanis azt találtuk, hogy a legkülönfélébb tárgyak, ízléses, - tetszetős kivitelben, olcsón és egyszerűen használt filmszalagokból elkészíthe­tők és ily módon drága és nehezen beszerezhető más nyersanyagot takaríthatunk meg. Megállapí­tottuk ugyanis, hogy a legtöbb díszmű, ruházati vagy használati tárgy számára a filmszalag ki­elégítő szilárdsággal, rugalmassággal, ellenálló­képességgel és formázhatósággal bír és a meg­levő oldalsó lyuggatásokon keresztül tetszetős módon, továbbá olcsón és könnyen a szalagok egymáshoz erősíthetők. A rajz néhány, a találmány szerint készült tárgy vázlatos távlati képét példaképpen tünteti fel, mégpedig az 1. ábra egy igazolvány tokot, egyszeres fallal, a 2. ábra egy dobozt kétszeres fallal és közbenső bőrutánzat erősítő réteggel, a 3. ábra egy bőrövet bőrutánzat-papírbetéttel, és a 4. ábra egy női cipőt mutat. Ezek mindegyikén —A— jelöli a mozgófény­képészeti filmszalagot, —-2— a szalag oldalsó lyug­gatását, —3— az összefűző fonalat, —4-^ a fűző­fonállal készített védőperemet és -^5— az erő­sítő vagy díszítő, illetve merevítő betétet. Az összeerősítés pamuttal, cérnával vagy más textilfonallal, üvegfonallal, papírfonallal, húrral, fémhuzallal, celuloídcsíkkal vagy effélékkel tör­ténik, előnyösen úgy, hogy a .szomszédos film­szalagok lyuggatásai egymást fedik és így halad rajtuk keresztül az összefűző varrat vagy fonat. Természetesen helyenként a szomszédos filmsza­lagokat ismert, ragasztóképességgel bíró, oldó­szerrel, pl. acetonnal ragaszthatjuk egymáshoz. Nagyobb tárgyaknál, vagy erősebb kivitelezé­seknél az egyes falakat két vagy több egymásra­helyezett filmszalagból készíthetjük és közéjük merevítő, színező, díszítő vagy vízhatlanító be­tétet, pl. papír-, textil-, linoleum-, gumi- vagy cellophan-szalagot helyezhetünk. , j A felhasznált filmszalag, melyről természetesen a fényképészeti emulzió, ismert módon, lehetőleg el lett távolítva, már eredetileg is színes vagy mintás lehet, vagy pedig azt bármely oldalán felületileg festékkel külön is színezhetjük, eset­leg célszerűen lángmentesítő festékkel vagy be­vonattal láthatjuk el. Öv készítése esetében a filmszalag felületét a női ruhához alkalmazkodó, nem átlátszó festék­bevonattal láthatjuk el. Szabadalmi igénypontok: 1. Díszműáru, tok, tartály, játék, öltözködési, divat- vagy használati tárgy, melyre jellemző, hogy lényegileg egymáshoz erősített celluloid­filmdarabokból előnyösen mozgófényképészeti filmszalagokból van. • 2. Az 1. igénypont szerinti áru, illetve tárgy kiviteli alakja, melyre jellemző,, hogy a film­szalagok az oldalsó lyuggatásokon keresztül fűzés­sel, fonással, vagy varrással vannak egymáshoz erősítve. 3. Az 1. igénypont szerinti áru, illetve tárgy kiviteli alakja, melyre jellénlző, hogy a szomszé­dos filmdarabok egymáshoz vannak ragasztva. 4. A 2. igénypont szerinti áru, illetve tárgy kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a széleken az össze erősítőfonállal készített védőperemé van. 5. Az előző igénypontok bármelyike szerinti áru, illetve tárgy, kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy egyes falai két "vagy több egymásra helye­zett filmszalagból vannak.

Next

/
Thumbnails
Contents