137269. lajstromszámú szabadalom • Világító stoppolófa

Megjelent: 1962. szeptember 30. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 137 269. SZÁM 52.'a. 17-32. OSZTÁLY — P—11009. ALAPSZÁM Világító stoppolófa Pap János, Budapest A bejelentés napja: 1944. március 6. A világító stoppolófa lényege abban áll, hogy a megjavítandó anyagot — harisnyát stb. — alul­ról világítja meg, miáltal az anyag szövése, illetve a hardsnyaszemek sokkal jobban láthatók, mint felső világítás esetében, s így a javítás (stoppolás) sokkal könnyebben eszközölhető. , A világító stoppolófa két kivitelben készíthető: a) zseblámpaelemmel és b) hálózati árammal. A zaeblámpaelemmel működő világító stoppoló­fa nyele (1. ábra A) fémből, bakelitből vagy bár­mely .más anyagból készült, sima felületű tok, amelyben a zseblámpaelem — csőelem — (B) elhelyezhető. A lámpa kapcsolója (C) a tok alján helyezendő el, hogy a javítandó anyagot ne sért­hesse. Az elemet rugó (F) tartja szorosan a tok­ban. A tok felső részében, foglalatban (G), lehe­tőleg homályos üvegű izzó (E) helyezkedik el, amely a világítást adja. A fény visszaverését, s így a fény erősségét tükörszerű lap, fémfelület, vagy valamilyen fehér felület, visszaverő felület (D) fokozza. A cső tetején a tokhoz illeszkedően gomba alakú stoppolófej helyezkedik el, amely tej üvegből, vagy homályos üvegből, esetleg vé­kony porcelánból (H) készült, hogy a fényt lehe­tőleg egyenletesen ossza el a gomba felületen, s ezáltal direkt fénysugarak ne hathassanak zava­rólag. Hálózati (villany) árammal működő világító stoppolófa (2. ábra) elve ugyanaz, mint a zseb­lámpaelemmel működő stoppolófának, csupán ennek nyelében egy kis transzformátor (T) he­lyezendő el, amely a közvetlenül a konnektorból jövő áramot kiskörtének (megfelelő intenzitású árammá transzformálja. Az ábrán (Z) villany-: zsinórt, (K) konnektort jelez. A többi jelzés az 1. ábrabelivel egyezik. Szabadalmi igénypontok: 1. Stoppolófa, melyre fényátbocsátó munka­felület és az alatta elrendezett fényforrás jellemző. 2. Az 1. igénypont szerinti stoppolófa kiviteli alakja, amelyet minit fényforrás villamos izzó­lámpa vagy beépített szárazelem jellemez. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója 622360. Terv Nyomda, B'udapest V., Balassi Bálint utca 21—23.

Next

/
Thumbnails
Contents