137210. lajstromszámú szabadalom • Asztali célzó- és célzástellenőrző készülék

Megjelent: 1962. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.210 SZÁM 72. e. OSZTÁLY — S—19427. ALAPSZÁM Asztali célzó és célzástellenőrző készülék Szendrői István, Székesfehérvár A bejelentés napja: 1943. április 7. A találmány tárgya asztali célzó, célzástellen­őrző készülék, mely célzás és billentyűelcsattan­tás útján, rugós vetőszerkezettel, tűt üt be a becélzott kisebbített céllapba. A készülék egy kb. 85 cm hosszú és 10 cm széles alaplapon (11) áll, melynek végére kb. 20 cm magas homloklap (3) van erősítve. Az alaplapon egy, forgóban (14) felerősített, kb. 80 cm hosszú és 25 mm átmérőjű rúd van (10), melynek a homloklap felőli végén a tűvető­szerkezet (4), míg másik végén a markolat (18) és ennek felső részéből előrenyúló irányzéktartó­rúd (19) van. Az irányzék (13) az irányzéktartó­rúd végére helyezett, s egymástól kb. 5 cm távol­ságra levő nézőkéből és célgömbből áll, mellyel a célzás történik. A tűvetőszerkezet (4) tenge­lyen körívben mozgó kb. 10 cm-es kar, melynek végén a tűtartó (7) helyezkedik el. A tűvetőt rugó (5) hajítja fel. A markolat mellett elhelye­zett billentyű (17) elhúzásával, a vele vékony acélhuzallal (16) összekötött kioldót (8) hátra­húzzuk, ami az alája nyomott tűvetőt felengedi. A tűtartóban elhelyezett kb. 15 mm-es tű (6) a vetőrugó hatására a homloklapra elhelyezett kisebbített céllapba szűrődik, mutatva a célzás eredményét, a találatot. Az irányzék úgy van beállítva, hogy a meghosszabbított irányzóvonal (A) a tű becsapódási helyére mutasson. A kioldót a kioldórugó (9) feszíti előre. A célzás ellenőrzése az ellenőrző irányzóvonal­lal (B) történik, melyet a céltábla síkjában elhe­lyezett nézőke (1) a célzórúdon elhelyezett mutató­hegy (12) és ellenőrző célpont (15) képez. Szabadalmi igénypontok: 1. Hordozható célzó, célzástellenőrző készülék, melyre jellemző a célzás és billentyűelcsattantás szabályai szerint leadott lövés eredményét mu­tató, rugós vetőszerkezettel mozgásba hozott tű, mely eléje helyezett kisebbített céllapba szűrő­dik. 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, jellemezve ellenőrző irányzékkal, mely a céltábla síkjában és a célzórúd forgáspontja kö­zelében elhelyezett nézőkéből és célpontból áll (pl. 1 és 15), jellemezve továbbá a kettő között a célzórúdon elhelyezett mutatóheggyel (pl. 12)­A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Igazgatója. 622366. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents