137196. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági alzat és dugó

Megjelent: 1962. szeptember 38. MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG SZABADALMI LEÍRÁS ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL 137.196. SZÁM 21. c. 20—27. OSZTÁLY — B—15890. ALAPSZÁM Biztonsági alzat és dugó Balogh László, Budapest A bejelentés napja: 1943. május 4. A jelenleg használatban levő úgynevezett villa­mos dugaszoló alzat és dugó feszültség alatt álló csupasz részei könnyen érinthetők. Különösen kevésbé megvilágított helyiségekben, s sok más helyen bajt, sőt halált okoznak ezek a csupasz részek. A találmány feladata az, hogy ezt a veszélyt teljesen kiküszöbölje azáltal, hogy a foglalat két feszültség alatt álló fémhüvelye teljesen takarva van, úgy, hogy az a dugó behelyezésével kísér­letező személyre veszélytelen. ' Ez a: biztonsági alzat csak abban az esetben közvetít áramot, ha a hozzávaló szántén íbizton­sági dugót használjuk,' melynek az az előnye, a jelenleg használatban levő dugókkal szemben, hogy az alzatba való helyezéskor, vagy i kivétel­kor a kéz ujjai -nem érhetnek hozzá a csupasz fémcsapokhoz mikor azok már, vagy még érint­, kezesben vannak a fémhüvelyekkel, sőt elővigyá­zatosság nélkül, sötétben kitapogatva, vizes kéz­zel stb. is lehet használni. A találmány szerinti biztonsági dugó, ha a hüvelyben a fémcsapok nem eléggé szaruinak (rossz érintkezésé van és állandóan szikrázik), kilökődik a hüvelyből és figyelmezteti az" embert a dugó fémcsapján levő bevágásnak a szétnyitására, ha pedig a , dugó­csapok szétnyílt végei túlhaladnak a hüvely belső végén, a csapokra helyezett rugók visszahúzzák a csapóikat addig a pontig, ahol a kellő érint­kezés megvan és ezáltal kiküszöbölődik a szik­rázó érintkezés. A találmány szerinti biztonsági alzat és dugó működése és szerkezete a következő: A foglalat ovális alakú mélyedésébe behelyezzük a dugó két kis e e csappal ellátott végét, ahol ennek a két kis1 csapnak megfelelően a foglalat (f—f) forgó tárcsáján két kis lyuk van. E lyukak s egyike alatt (c) lemezke van a rögzített (b) (falra­csavarozható) foglalatba egyik végén csuklósze­rűen' felerősítve, a másik vége alatt pedig egy süllyesztett vékony spirálrugó emeli fel a le­mezke végét. E lemez szabjad vége a forgőtárcsa alsó lapján levő kis vájatba (3. áibra) akad és megakadályozza a forgótárcsa jobbrafordulását akkor, amikor a dugó nincs behelyezve. A dugó behelyezésekor viszont a lemezke leriyoimódik, a dugót (2. ábra) nyíl irányába kissé befelé nyomva jobbra fordítjuk addig, amíg a fordulat megakad és egyúttal ugyanezen a ponton a dugó villamos érintkező csapjai betolódnak az alzat fémhüve­lyeibe. A rögzített lapon (x) egy ív alakú nyílás van, melyben a forgótárcsa alsó lapjára merő­legesen erősített csap határolja a forgótárcsa jobbra vagy, balra fordulatát. A dugó kivételekor a forgótárcsát a határölócsapot visszahúzó (y) spirálrugó visszarántja és a f ém'hüvelyeket tel­jesen eltakarja a forgőtárcsa^ ( A biztonsági dugó (4. ábra) egy magból és egy tokból áll. A mag két oldalán a tok (c—c) csapos csavarja részére (a—a) vájat van. Ezek a vájatok olyan hosszúak, hogy a dugó (4. ábra) kicsapolt állapotában a (b—Ib) csapok végei ä tok alsó részén levő két (d—d) nyíláson a tok alsó lap^ járnak síkjával egybeestfiek. A 4: ábra b—ib) csa­pokon levő spirálrugók olyan eyősségűek, hogy a forgiótárcsát megakasztó rugós ütközőlamezt lenyomja mielőtt még a (b—ib) -csapok a (d—d) nyíláson kitolódnának. Így nem állhat elő az, hogy a dugót nyomjuk és mégsem fordítható el a forgótárcsa. A biztonsági. dugónak az alzatból való kihúzá­sakor a tok is tolódik lefelé addig, amíg a (b—Ib) csapok teljesén takarva nincsenek. Ez a biztonsági dugó használható a jelenleg használatiban levő alzatokhoz is, de akkor aján­latos a tokon levő (e^e) csapokat kicsavarni. Szabadalmi igénypontok: 1. Villamos biztonsági dugaszoló alaat, jelle­mezve egy központos tengelyre helyezett forgó-

Next

/
Thumbnails
Contents