137150. lajstromszámú szabadalom • Berendezés burgonya, répa és effélék tárolására

Megjelent: 1962. szeptember 30. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.150 SZÁM 53. g. OSZTÁLY — G—9547. ALAPSZÁM Berendezés burgonya, répa és effélék tárolására ^ Gronert August mérnök, Fürstenwalde/Spree (Németország) A bejelentés napja: 1942. július 29. A találmány olyan berendezésre vonatkozik • főleg burgonya, répa és effélék nagy mennyiségű tárolására, pl. szárító üzemek számára, mely a* ismert, mezei tárolóktól- abban különbözik, hogy részben a földbe süllyesztetten elhelyezett, fala­zott, felemelhető fedéllel és szellőző beredezésse? ellátott tartályból áll, mely a tárolt, mezei termé­keket alulról és ezenkívül a mezei termékek és fedél közötti teret is szellőzi. A tartálynak emel­lett, célszerűen a hosszközépsíkjához kétoldalt rézsútos feneke van harántirányban futó, szellőző csatornákkal, melyek a fenéken ki vannak mé­lyítve és lyuggatott vagy hasított fedőbádoggal vannak ellátva vagy pedig a fenéken fekszenek A harántirányban futó szellőző csatornák, a talál­mány szerint, a tartály oldalsó szélein fekvő hosszcsatornákkal vannak összekötve, amelyek közül az egyik vagy mindkettő a fő szellőző ve­- zetékhez kapcsolódik. A fő szellőző vezetékből a tartályba vezetés előtt, csővezetékek ágaznak el. ' amelyek a tárolt termékek és a tartály fedele közötti térbe vezetnek. • < A találmány -szerint még szabályozó berende­zéseket is használunk, amelyek az alsó és felső szellőző csatornába áramlott levegőt szabályozzák és beállítják. A találmány további részleteit a rajzok kapcsán ismertétjük, amelyek kiviteli példákat szemléltet­nek. Az 1. ábra a találmány szerinti tartályt ábrá­zolja a 4. ábra A—B vonala szerinti metszetben, a 2. ábra az 1. ábra C—D vonala menti haránt­metszetet mutat, a fenéken levő szellőző csatornán keresztül, a 3. ábra a 2. ábra E—F vonala menti hossz­metszetet mutatja, a szellőző csatorna fedőbádog­ján keresztül, a 4. ábra pedig két párhuzamos és közös fúvó­kával szellőzött tartályból- álló, tárolóberendezés alaprajzát, vázlatosan mutatja. Az 5. és 6. ábra a tartály másik kiviteli alakjának harántmetszeteit szemlélteti. • A burgonya és effélék tárolására való beren­dezés, az 1. ábra szerint, részben az 1 földfelület alatt fekvő, falazott vagy betonozott 2 tartányból áll, levehető 3 fedéllel, amelyet adalékosan' még szalmával és 4 földdel födnek le. A 2 tartálynak az 5 fenék hosszközépsíkjában, 7 fedéllel ellátott, úsztatóként kialakított 6 csatornája van. Az 5 fenéknek, két oldalt, a 6 úsztató irányában, lej­tős és harántirány ban mélyített 8 légesatomái vannak, lyuggatott vagy hasítékos 9 fedőbádo­gokkal. A 9 lemezek vagy bádogok 21 nyílásai­nak (2. és 3. ábra) a levegő áramlási irányával ellentétes 23 nyíl irányában előrenyúló 22 nyel­vei vannak, melyek vezérlő felületet képeznek és kényszermozgásúan levegőt ágaztatnak á tárolt termékekbe. A 21, 2i2 levegőnyílásók fúvókaként működnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a lég­áramlat az anyagot át tudja járni. Az 5 fenéken levő 8 szellőző csatornák kimélyítése helyett á fenéken különleges 21,- 22 légkiáramló nyílások­kal bíró csatornák" lehetnek, mint ahogy azt az 5. és 6. ábra szemlélteti'. A fekvő csatornák tet­szés szerinti keresztmetszettel kialakítottak, pl. kör alakúak vagy tetőszernek lehetnek. A haránt­irányú szellőző csatornák az 1. és 4. ábra szerint összeköttetésben vannak a 10' hosszirányú csa­tornákkal és ezek egymás között a 11 csatorna révén kapcsolódnak. A két hosszirányú 10 csa­torna egyikéhez kapcsolódik a 12 főszellőző ve­zeték. Ebből a fővezetékből a tartályba vezetés előtt elágazik az egyik 13 csővezeték, amely a tárolt termékek és a 3 tető közti 14 térbe vezet. A tárolt termékek felső határvonala szaggatott vonalakkal van jelölve. " A 12 fővezeték elágazási helyén a 15, 16 sza­bályozó berendezés van elrendezve, amely lehe­tővé teszi, hogy a 8, 10 és 11 szellőző csator­nákba áramló levegő mennyiségét szabályozzuk

Next

/
Thumbnails
Contents