137130. lajstromszámú szabadalom • Húzózáras csizma

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.130. SZÁM 71. a. 4—9. OSZTÁLY — B—16160. ALAPSZÁM Húzózáras csizma Dr. Bindsehedler Anna-Olga, Schaffhausen (Svájc) A bejelentés napja: 1943. december 22. Svájci elsőbbség: 1942. augusztus 12. Pótbejelentés a 130 750 számú törzsszabadalomhoz a gyakorlatban helyesebb azt felfelé fordítani, hogy a 2 nyelv a tolókát teljesen elfedje. Ha a húzózárat felülről lefelé kell elzárni, akkor az alsó nyelv rögzíti a záróhelyzetben levő tolókát és akkor ezt a nyelvet ajánlatos nyomó­gombbal ellátni. Az alsó nyelv a cipőfelsőrészen, a felső nyelv pedig a száron van, az ,1 húzózár tehát résziben a száron és részben a felső bőrön van. A találmány előnye nemcsak az, hogy a két húzózár egyidejű kinyitása kényelmes levételt és felhúzást biztosít, hanem az is, hogy a csizma szűkebbre készíthető, miáltal bőrt takarítunk meg és a nagyon kellemetlen ráncképződés el­marad. Szabadalmi igénypontok: 1. A 130 750 számú törzsszabadalom 1. vagy 2. igénypontja szerinti, hátul húzózárral ellátott csizma továbbfejlesztése, amelynek jellemzője, hogy ezzel a húzózárral szemben, elöl a lábfejen van egy hasíték, mely húzózárral zárható. 2. Az 1. igénypont szerinti csizma kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy az (1) húzózár részben a száron és részben a felsőbőrön van. 3. Az 1, vagy 2. igényipont szerinti csizma kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy a húzó­zár két végén egy-egy (2 és 3) nyelv vagy toldat van a tolóka rögzítésére. 4. A 3. igénypont szerinti csizma kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy a felső vagy az alsó nyelv, vagy mindkettő nyomógombbal működik. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 622208. Tlerv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23. A 130 750 számú törzsszabadalom húzózáras csizmát véd, amelynek hátsó részén levő húzó­zár egyik szegélye mentén szegálytakaró van és a zár külső részén a tolóka elcsúszását meggátló toldatok vannak. A találmány ennek a csizmá­nak további tökéletesítésére vonatkozik és lé­,nyege, hogy az említett húzózárral szemben, te­hát elöl a lábfejnél is van egy húzózár, amely a csizma fel- és levételét nagymértékben meg­könnyíti. Ugyanis megerőltető menetelések után a lábak úgy megdagadhatnák, hogy a hátsó húzó­zár teljes nyitása után is alig lehet a csizmát levenni és ismét felvenni. Viszont az elöl, a láb­fejnél alkalmazott, pl. 8 cm hosszú hasítékot elzáró húzózár nyitása után ez a levétel vagy felvétel dagadt lábak esetén is erőltetés nélkül lehetséges. A rajz a találmányt példaképpen ábrázolja. A törzsszabadalom szerinti, hátul levő húzózár a rajzon nem látható, az elöl levő 1 húzózárat pedig az ábra csukva szemlélteti. Az 1 húzózár a törzsszabadalomban leírt húzózárhoz hasonlóan szerkeszthető, tehát belül (fel nem rajzolt) víz­mentes szegély takar ója van, melyet a törzsszaba­dalornban i-vel jelöltünk, felül és alul pedig a 2 és 3 nyelvek vagy toldatok vannak. Ezek a leginkább bőrből készíthető toldatok ugyancsak a törzsszabadalomban leírt módon a tolóka rög­zítésére valók. A felső 2 toldat vagy nyelv a rajz szerint nyomógombbal működik és csukott állapotban a húzózár tolókáját leszorítja. A rajz a tolóka fogantyúját lefelé fordítva -mutatja, de

Next

/
Thumbnails
Contents