137121. lajstromszámú szabadalom • Nyomófolyadék

Megjelent: 1962. október 31. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.121. SZÁM 23. c OSZTÁLY— T—7145. ALAPSZÁM Nyomófolyadék Alfred Tevés Maschinen- und Armaturenfabrik Kommandit-Gesellschaft, Frankfurt a. Main. A bejelentés napja: 1943. október 8. Németországi elsőbbsége: 1942. október 14. A találmány oly folyadék, mely nyomóközeg­ként hidraulikus átvivő berendezésekiben, hid­raulikus távvezérlő berendezésekiben, - valamint különösen hidraulikus fékeknél előnyösen alkal­mazható. E célra alkalmas folyadékokkal szemben meg­kívánják, hogy azok nyúlóssága kedvező értéke­ket mutasson mindazon hőmérsékletek mellett, amelyek a folyadékot tartalmazó berendezésben üzem közben előfordulhatnák, További követel­mény, hogy az ilyen folyadék a szótan levő be­rendezésekben alkalmazott tömítő eszközök anya­gával, valamint általában mindazokkal az anya­gokkal szemben kedvezően viselkedjék, amelyek­kel érintkezésbe juthat. A folyadékoknak sem ezeket az alkatrészeket megtámadniok nem sza­bad, sem fordítva nem engedhető meg, hogy ez alkatrészek anyaga a folyadékot támadja meg. Oly folyadékoknál, amelyeket, minit például hidrau­likus fékek folyadékait, igen nagy hidegekben is használnak, feltéÜeníil szükséges, hogy az ilyen folyadék a hideget' állja, másrészről további kö­vetelmény, hogy a folyadék kellő mértékben hő­álló is legyen. Az e célra eddig alkalmazott folyadékok hátránya, hogy azok egyrészt vagy nem eléggé hidegálié­konyak, vagy pedig a berendezés fémes alkat­részeit vagy tömítőszerveit megtámadják. Más folyadékok viszont kizárólag külföldi anyagokból készülnek, különösen meghatározott fajtájú ola­jokból, valamint más oly alkatrészekből, amelyek nem imindig állanak rendelkezésre. A fenti hátrányok kiküszöbölése, különösen a szűkösen rendelkezésre álló anyagok megtakarí­tása végett a találmány szerinti fékfolyadékot trietiüénglikol és víz keverékéiből állítottuk elő. Kitűnt, hogy például 40 térfogatszázalék vízből és 60 térfogatszázalék triatilénglikolból oly folya­dék állítható elő, amely valamennyi fent fel­sorolt követelménynek megfelel. Az ilyen folya­dék különös előnye, hogy —65 C°-ig hideg­állékony, tehát nem fagy meg, A folyadék nyúlós­sága a gyakorlatban előforduló egész hőmérsék­leti tartományiban kedvező. Az ilyen hidraulikus erőátvivő berendezések­ben, például fék- vagy távvezérlő berendezések­ben alkalmazott anyagokra kifejtett korróziós hatás majdnem teljesen megszüntethető, ha a találmány szerinti folyadékhoz bóraxot adago­lunk. Előnyös, ha az adagolt bórax mennyisége 0,5%. Szabadalmi igénypontok: 1. Nyomófolyadék hidraulikus átvivő berende­zésekhez, különösen hidraulikus fék- vagy táv­vezérlő berendezésekhez, melyre jellemző, hogy az víz és trietilánglikol keverékéből van. 2. Az 1. igénypont szerinti nyomófolyadék ki­viteli alakja, melyre jellemző, hogy az 40 tér­fogatszázalék víziből és 60 térfogatszázalék trieti­lénglikolfoól van. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti nyomó­folyadék kiviteli alakja, melyre jellemző, hogy a keverék bóraxot, előnyösen 0,5% mennyiségben, tartalmaz. A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 622208. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents