137014. lajstromszámú szabadalom • Töltőtoll cserélhető írótollal

Megjelent: 1961. május 15. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 137.014. SZÁM 70. b. OSZTÁLY — 1—4718. ALAPSZÁM Töltőtoll cserélhető írótollal Ilkovics I. Jakab magánzó, Budapest A bejelentés napja: 1943. december 24. A töltőtollakat eddigelé igyekeztek olyan Írótol­lal ellátni, amelyik hosszú ideig, esetleg évtizede­kig is használható volt, ami igen drága aranytol­lak használatát tette szükségessé. A találmány vi­szont lehetővé teszi azt, hogy a töltőtoll írótollát igen gyorsan és könnyen, az ujjak betintázása nélkül lehessen cserélni, miáltal lehetővé válik a közönséges írótoUaknak töltőtollban való hasz­nálata. A találmány tehát lehetővé teszi, hogy a töltőtoll megvásárlása után mindenki olyan író­tollát tegyen be a töltőtollába, amilyen ízlésének éppen megfelel és ezt a tollat, amely természete­sen rendkívül olcsóin szerezhető be, bizonyos ide­ig tartó használat után eldobja és másikkal he­lyettesítse. Ez a lehetőség különösképpen akkor fontos, ha zsinórírással akarunk írni, mert ehhez különleges alakú tollat használnak, de az ismert töltőtollakat nem ajánlatos ilyen tollal gyártani, mert akkor ezekkel a tollakkal rendes, illetve régi rendszerű írás csak nehezen lenne lehetsé­ges. Viszont a találmány lehetővé teszi, hogy a töltőtollat a néhány fillérért kapható, zsinórírás­hoz való, írótollal használjuk és ezt a tollat időn­ként cseréljük, vagy pedig bárminő . más tollat tegyünk a töltőtollba. A könnyű cserélést az teszi lehetővé, hogy a toll elejét, tehát azt a részt amelyik az írótoll nyelvét körülveszi, kúposra és rugalmasan össze­nyomhatóra készítjük, külső felületére pedig szo­rítóhüvelyt csavarunk, mikor tehát a tollat a kú­pos rész és a nyelv közé betettük, a szorítóhüvely felcsavarása után a toll helyében rögzítődik. Vi­szont a hüvely meglazítása után az írótoll egyet­len mozdulattal könnyen kivehető. A kúpos rész rugalmas összenyomhatóságát leghelyesebben fel­hasítással tesszük lehetővé. A találmány bárminő töltőtollnál alkalmazható, de legjobban megfelel a fiolás rendszernek és a csatolt rajz példaképpen egy ilyen fiolás töltőtollnál szemlélteti a talál­mányt. Az 1. ábra a töltőtoll metszete, a 2. ábra másik példaképpeni kiviteli alak mellső részének met­szete, a 3. és 4. ábra pedig az összenyomható kú­pos részt, illetve a tintavezető nyelvet mutatja. Az 1. ábra szerint a töltőtoll 1 tokjában van a 8 fiola, illetve cserélhető tintatartály, melynek 9 dugójába tölt 5 szúrócsövön át folyik ki a tinta. A tok hátsó 10 része átlátszó anyagú és a fiola szintén üvegből vagy más átlátszó illetve áttet­sző anyagból van, hogy ily módon a fiolában még bentlevő tinta mennyiségét mindig látni lehes­sen. A szúrócsőből a 3 nyelvbe folyik a tinta, amelynek fölső, tehát a toll felé fordított részén egy vagy több 11 illetve 12 hasíték vagy nyílás van a tinta kivezetésére (4. ábra). E hasítékon vagy pedig nyílásokon át jut a tinta a 6 tollhoz, mely a 3 nyelven fekszik. Példaképpen felhajtott végű zsinór-író tollat szemléltettünk, mely a 3 nyelv 3a mélyedésében fekszik és szokásos kidom­borítása a nyelv 3b mélyedésébe kerül. A nyelv, mely az 5 szúrócsővel egy darabot képez, vagy pedig azzal mereven össze van erősítve, a 2 hü­velybe van beszorítva, vagy előnyösen a 4 me­nettel ebbe a hüvelybe csavarva. A 2 hüvely vi­szont az la csavarmenet révén van az 1 tokkal összeerősítve. A 2 hüvely mellső része, mely a nyelvet és a rajta levő tollat körülveszi, kívül kú­pos és a 3. ábrán látható módon több 2b helyen fel van hasítva, külső 2a csavarmenetére pedig a belül kúpos 7 szorítóhüvelyt lehet csavarni. Ha ezt a szorítóhüvelyt felcsavarjuk, az említett kú­pos rész kissé összenyomódva a tollat a nyelvre szorítja, tehát azt helyében rögzíti, viszont a hü­vely meglazítása után a tollat hegyénél megfogva könnyen ki lehet húzni és másik tollal helyettesí­teni, amely a 7 hüvely meghúzásával ismét rögzít­hető. Mivel a tollcáerénél csak a toll hegyét kell meg­fogni, a kisméretű 11, 12 nyílásokon keresztül pedig a tinta nem folyhatik ki, a tollcsere könnyű és tiszta munka. Viszont írás közben teljesen ele­gendő tintaménnyiség szivárog ki a 11 hasítékon vagy 12 nyíláson és ez a tinta a nyelvben levő furatból jön ki, amelyik, az 5 szúrócsővel közös csatornát alkot. A tinta elfogyása után a 2 hüvelyt a benne levő tollal együtt kicsavarjuk a tokból és a fiolával együtt kivesszük, majd pedig a fiola eltávolítása után másik, tele fiolát tolunk fel az 5 szúrócsőre. Ezután a fejrészt a fiolával együtt visszahelyezzük a tokba vagy szárba. Viszont nincsen akadálya annak sem, hogy a tok hátsó részét csavarjuk le és hátulról húzzuk ki az üres fiolát, amelynek helyébe a tele fiola bedugható. A 2. ábra szerinti kiviteli alak csak abban tér

Next

/
Thumbnails
Contents