135982. lajstromszámú szabadalom • Eljárás baktériumtartalmú oltóanyag előállítására pillangós virágú növényekhez

Megjelent 1952. évi december hó l5-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 135.982. SZÁM. 45. 1. OSZTÁLY. - K--16656. ALAPSZÁM. Eljárás baktériumtartalmú oltóanyag előállítására pillangós virágú növényekhez. Dr. Knapp Ottó növénynemesítő intéző, Iregszemcse, Tolna vm. A bejelentés napja: 1943. szeptember 10. A pillangós virágú növények gumóbaktériumok, -Bacterium radicicola segítségével képesek a levegő szabad nitrogénjét •hasznosítani. Ezek az aerob baktériumok a földben tenyésznek. E baktériumok a pillangós virágú növények gyökerein szaparod­nak és ott kisebb vagy nagyobb gumószerű kép­ződményeket idéznek elő. Á gumóképződés befejezte és a baterioid alakba való átmenet után a baktóriu­mok megkezdik a levegő szabad nitrogénjének a megkötését. A baktériumok anyagcseretermfékek,1-ként nitrogénvegyületeket választanak le, melyeket a növény felvesz. • -A különböző fajtájú gumóbaktériumok ismere­tesek, melyek mási-más pillangós virágú növények­kel működnek együtt. Előfordulhat, hogy valamely talajban valamely meghatározott és ott tenyész­tendő, pillangós virágú növény fajlagos baktériuma nincs jelen. Ez az európai talajokban a szójababra majdnem mindig fennáll. Az e növényhez tartozó fajlagos baktériumfajta az európai talajokból rend­szerint hiányzik. Nagyobb, hozam elérése és a talaj nitrogénben való elsaegényesedésének meggátlasa végett tehát a hiányzó baktériumfajtát a talajba az elvetendő mag beöltása útján kell bevinni. Ezt az oltást eddig akként foganatosították, hogy e pil­langós virágú növény magvait a megfelelő bakté«­riumnak mesterséges táptalajon, pl. agar-agaron. húmuszkivonatön tenyésztett tiszta tenyészetével fertőzték meg. Az ilyen mesterségesen tenyésztett bakériumok azonban a külső befolyásokkal szem­ben igen érzékenyek. E baktériumok a fény be­hatása folytán vagy a táptalaj és az ágy kiszára­dása következtében gyakran elpusztulnak és hatás­talanná válnak. Az oltás eredménye tehát gyakran negatív, különösen kedvezőtlen éghajlatú és időjá­rási viszonyok esetében. Javasolták már az oltáshoz oly por alkalmazását, melyet a pillangós virágú növények gyökerein levő szárított gumókból állítottak elő. Ezt az eljárást különösen a szójababnál javasolták. Ennél az el­járásnál azonban gyakran igen változó életképes­ségű és fertőzőképességű oltóanyagot kaptak. Az oltóanyagok ezenkívül gyakran káros baktériumokat pl. rothadást okozó baktériumokat és penészgombj kat is tartalmaztak. Az ilyen oltóanyagköt akként állították elő, hogy - a szóját teljes érettség állapotában aratták. Utó­érlelés végett a szója aratás után. még rendszerint mintegy 6—8 napig a földeken maradt és csupán ezután gyűjtötték össze. A gyökereket tehát ennél az eljárásnál a földből, megfelelő ekék segítségé­vel, csupán ez idő múlva lehetett eltávolítani. Az oltóanyag előállításához használt gumókat a föld­ből tehát csupán huzamosabb idő múlva, vagyis mintegy 8—10 nappal az aratás után és mintegy 14 nappal a szója élettani érettségének bekövetke­zése után távolították el. Kitűnt, hogy az oltóanyag oltóképessége egye­netlen volt és a káros baktériumok által előidézett nem kívánt szennyezések gyakran hátrányosan be­folyásolták, ha a szója gyökere a növény élettani érettségének bekövetkezte után még huzamosabb ideig a földben maradt. Ekkor ugyanis, különösen nedves időjárás esetében, a rothasztó baktériumok behatása alatt, a hatékony baktériumokat tartal­mazó 'gumók nagyrésze szétesik, úgyhogy ezek már nem nyerhetők ki, míg másrészt a talajból káros baktériumok kerülnek ki és az oltóanyagot szeny­nyezik. A találmány értelmében a gyökereket a rajtuk lévő gumókkal a földből oly időpontban távolítjuk el, amikor a gumók még teljesen épek. A szóját az élettani érettség bekövetkezése után azonnal arat­juk és kis, szabályos Sorokban elrendezett kupa­cokba gyűjtjük. Közvetlenül, gyakorlatilag 1—2 ' nappal a szója aratása után a gyökereket a föld­ből el kell távolítanunk. Száraz jdőjárás és száraz talaj esetében a gyökerek 3—4 napig is a földben maradhatnak anélkül, hogy ez káros következmé­nyekkel járna. A földből eltávolított gyökereket a levegőn felületesen szárítjuk és száraz oltóanyaggá dolgozzuk fel tovább. E feldolgozás abból áll, hogy a gumókat a gyökerektől pl. cséplőgép segítségé­vel elkülönítjük, majd a földes részektől választjuk el, mégpedig Vagy különleges gépek, pl. Paddy­asztal segítségével vagy akként, hogy a gumók és a föld keverékét vízbe öntjük, amikoris a, földes részek a fenékre leüllepedhek, míg a gumók a víz felületén úsznak. A felül úszó gumókat ekkor azon* nal mintegy 30 C° hőmérsékleten meg kell szárí­. tanunk. E gumókat száraz állapotban száraz, szel­lős és hűvös helyen tároljuk.

Next

/
Thumbnails
Contents