135914. lajstromszámú szabadalom • Eljárás helyi érzéstelenítő hatással biró vegyületek (kokainpótlók) szintézisére alifás halogénketon-, illetve oxiketonsavakból

Megjelent 1952. évi december hó 1-én. ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL I LEÍRÁS 135.914, SZÁM. 12. o. 5—10. OSZTÁLY. - K-16597. ALAPSZÁM. Eljárás helyi érzéstelenítő hatással bír6 vegyületek (kokaingótlók) szintézisére alifás halogénketon­illetye oxiketonsaj{akból. Dr. Kőnek Frigyes egyetemi, tanár Budapesten A IxíjV.eiitöa níipja: 1943. július 19. • <A találmány szerint nemcsak alifás alkoholsavak, mint tej-, alma-, borkősav stb. mutatnak amino­benzoilált észtereik alakjában kokainhatást, hanem alifás alkoholketonsavészterek megfelelő származé­kai is. Ez utóbbiak közül a csoport legegyszerűbb képviselőjéből, az rt-oxi-/?-keto-normálvajsavetilészter­ből nyerhető aminobenzoilszármazék határozott helyi érzéstelenítő hatást mutat, akárcsak az alifás alko­holsavak megfelelő származékai. Mivel az ilyen szer­kezetű kettős észterben még egy szabad ketoncso­port is van, ezek hidroxilaminnel, illetve fenilhidra­zinnel oximekké, illetve líjdrazonokká kondenzálha­tok, majd redukálva a novokainra emlékeztető szer­kezetű diamineket szolgáltatnak, • amelyek állatkísér­letek alapján még nagy hígításban is helyi érzéste­lenítést mutatnak,' szóval kokainpótlóknak tekint­hetők. 'Példa. Ha acetecetésztert 0--nál brómozunk, túlnyomóan .«-brómésztert kapunk, amely frakcionált desztillá­cióval_,tísztítható. A brómnak hidroxilcsoporttal vég­-zett kicserélése legegyszerűbben úgy , történhetik, hogy a brómésztert a száraz o-, vagy m-, vagy p-nitrobenzoésavas, illetve fahéjsavas nátrium- vagy káliumsókkal, -molekulát-molekulára számítva, né­hány órán át 140—150 C°-ra hevítjük. így eljárva egy munkamenetben megkapjuk a keresett oxiketon­sav nitrobenzoátját, vagy cinnamátját és megtaka­rítjuk az oxiszármazék veszteségekkel járó elkülö­nítését, majd pedig a költségesebb nitrosavkloridok­ka! való kondenzációját. A nyers ömledékből a ke­letkezett brómkálisót hideg vízzel kioldva könnyű­szerrel megkaphatjuk az új nitroésztereket, amelyek hígított alkoholból többnyire könnyen és igen szé­pen kristályosodnak. A nitrocsoportnak aminocso­porttá való redukcióját legcélszerűbben katalitikus eljárással végezzük. A többi között így előállított « - (p-aminoben'zoil)-oxi ß- ketonormálvajsavetilészter érzéstelenít, akárcsak a hozzá szerkezetileg igén kö­zelálló almasavészter m-aminobenzoátja. Az új nitro­észterek szabad ketoncsoportja simán reagál hidro­xilaminnel, a keletkezett kristályos ketoximek pedig katalitikusan simán redukálhatok a megfelelő ami­nekké. A többi között így előállított «-(p-aminoben­zoil) oxi-/?aminonormálvajsavetilészter az állatkísér­letek alapján még nagy hígításban is érzéstelenít, szóval kokainpótlónak tekinthető. Az eljárásban bekövetkező átalakulást az alábbi sémák szemléltetik: «-(p - anjinobenzoil)-oxi-^-ketonormálvajsavetilészterklorhidrát (kokainpótló).

Next

/
Thumbnails
Contents