135681. lajstromszámú szabadalom • Kézi hótisztító gép

Megjelent 1949. évi szeptember hó (t£kn. M A 6 Y A R • S 55 A B A T> A IM I B I R n 8. Á tí SZABADALMI. LEÍRÁS 135681. SZÁM. 19 b OSZTÁLY.- B-15588. ALAPSZÁM. (Vin/i.) Kézi hótisztító gép. Balázs Piri György törvényszéki díjnok, Zombor. A bejelentés napja: 1942. évi szeptember hó 16. Ismeretes, hogy a téli hócsapadék el­takarítása a gyalogjárdáról tetemes munkál igényel és ezért az eddigi kezdet!egjeisi takarító eszközök mellett a téli időszak •5 egyik legnagyobb feladata. Ez iákkor mutat­kozik a legjobban, amikor az idejében el nem takarított hóréteg •megkeményedve ráfagy a gyalogjárda felületére, miáltal az út síkossá válik és erősen veszélyezteti 10 a gyalogjárók testi épségét, míg a letisz­títása kézi erővel az eddig szokásos módon rengeteg munkát és költséget igényel. E nehézségekein segít a találmány sze­rinti gép, mely egyszerre több ember 15 munkáját is elvégzi tetemes időmegtakari­tással és oly tökéletesen, ahogy azt emberi erő az eddigi eszközökkel képtelen vég­hezvinni. E glép kezeléséhez egy ember szükséges. 20 A meghajtó erő egy megfelelő erősségű hajtómotor pl. benzin-, ínyersolajimótor, stb,, de lehet elektromotorral is meghajtani a helyi körülményeknek megfelelően-A találmány egy példaképem kiviteli 25 alakját a rajíz ábrázoljia. A gép méretei a gyalogjáró méreteihez szabottak. Három keréken halad, ezek közül kettő (3) a gép elején van elhe­lyezve s ezeket a hajtómotor (7) hajltja. 30 Hogy a síkos úton való csúszást elkerüljük., a kerekek (3) futófelülete hegyes végű kapaszkodó szegekkel (19) van ellátva. A haladási sebessége összefügg az egyidőben elvégzett munka mennyiséggel. A harmadik kerék a hordó keret hátulsó 35 középső részén, egy forgó tengelyen van, mellyel irányítani lehet a menetirányt, s mely egy megfelelő golyóscsapágyban fek­szik, miáltal az könnyedén jobbra vagy balra téríthető (13). 40 Az egész szerkezet egy fémburkolatú, vázon épül, melynek az első részére egy, ekevas alakú lemez van szerelviei (1) mely az előtte felgyülemlő havat az egyik oldalira félretolja. " , 45 Míg a laza hóréteget az elől felszerelt ekealakú lemez félre tolja (1), addig aiz alul esetleg megkeményedett hókérget az ezen célt szolgáló vágólapok (6) törik fel a következők szerint: A hótisztító gép első 80 részén a keréktengellyel (4) párhuzamosan több ékalakú, függőleges fekvésű megfe­lelő anyagú és vastagságú valamint méretű vágólap (6) van ráerősítve .egy vízszintesen fekvő lapos és megfelelő méretű és anyagú 55 'lemezre (24), mely a két szélén két függő­leges irányú csuklós haj tokáron függ (27). E karokat a motor (7) által meghajtott és áttételek (17) segítségével szabályozott fordulatszámú hajtó tárcsák (16) és (26) 60 hajtják, úgy hogy a karok le és fel emel­kednek szabályozható erővel és magasság­ban. Míg a (26) hajtótárcsák egy fél fordu­latot tesznek, addig a csuklós hajtókajrok (27) felemelkednek egyező magasságba és 65 vízszintes lemezre (24) erősített vágólapo­kat (6) is magukkal rántják. Ha 0i hajitó­tárcsa (26) a második félfordulatot is. meg-

Next

/
Thumbnails
Contents