135616. lajstromszámú szabadalom • Edény-függesztő, hozzátartozó edénnyel

Megjelent 1949. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135616. SZÁM. 45 f 18—21 OSZTÁLY. — V-4347. ALAPSZÁM. (X/k., Xl/b.) Edényfüggesztő, hozzátartozó edénnyel. Vágl Márton oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi június hó 4. A találmány edényfűggesztő eszköz, mely a beleerősíthető edénnyel különösen alkal­mas a növények, leginkább a fák megsér­tett kérgéből kiszivárgó \ áladék, főként 5 gyanta felfogására és gyűjtésére. A gyantát eddig pl. úgy gyűjtötték, hogy a sebhely alá edényt helyeztek, amelyet a fa törzsére dróttal, vagy egyéb alkalmas módon rákötöztek. így is eljártak már, 10 hogy a célszerűen fémbői készült edényt karomszerű toldattál látták el, melynek se­gítségével az edény közvetlenül volt a fa­törzsre erősíthető. Az ismert megoldások hátrányokat mu-15 tatnak. Az egyszerű felkötözés kényelmet­len és pontatlan, a saját felerősítő szer­vekkel ellátott edény pedig az edény anyaga tekintetében jelent korlátozást, mert pél­dául kerámiai anyagból készített edényeik 20 alkalmazását kizárja. A találmány egyszerű lehetőséget nyújt az említett hátrányok kiküszöbölésére és lényege olyan, célszerűen fémből készülit kapaszkodó-tartótest,, amely egyrészt a fába 25 mélyíthető karmaival a törzs bármely he­lyén egyszerűen megerősíthető, másrészt oly kialakítású, hogy a tetszőleges ' anyagból készült, célszerűen peremmel ellátott gyűjtő­edény rajta könnyen rögzíthető oly állás-30 <fcan, hogy a készüléken elrendezett terelő­lemez a kéreg váladékát a gyűjtőedénybe vezethesse. Az eszköz példaképem kiviteli alakját a mellékelt 1—6. ábra .tünteti fel. Az 1. 35 ábra a fa törzsébe kapaszkodó és a gyűjtő­edény tartására való test előlnézetét, a 2. ábra az 1. ábra II.—II. vonala mentén vett metszetét, a 3. ábra az 1. ábra III.—, III. szerinti metszetét, a 4. ábra az 1. ábra szerinti test távlati képét, az 5. ábra 40 kiterített előlnézetét és végül a 6, ábra a függesztő eszközt munkahelyzetben tün­teti fel. Magát a kapaszkodó-tartótestet igen egv -szerű módon, bádoglemezből, az 5. ábra- 45 ban feltüntetett profil szerint vághatjuk kj. A test lényeges részei a \(4), célszerűen, ékalakú, kapaszkodó karmok, amelyeket bordázassál, vagy anélkül megfelelő módon hátrahajlítottunk (2. és 4. ábra), továbbá az 50 ívelt és a kiszivárgó gyantának az edénybe vezetésére való (1) terelőlemez (4. ábra), a (2) ívelten befelé hajlított támasztópánt (3. és 4. ábra), amely az (5) felfogó edény pereme alá illeszkedik és az (1) terelőlemez- 55 zel összeműködve, az edénynek a ő. ábrá­ban feltüntetett helyzetét biztosítja. A (2) támasztófelületen még a (3) támasztó-pecek van (2., 3., 4., 5. és 6. ábra), amely a fa törzsének támaszkodik fel és az edény pere- gy mének a 6. ábrán látható elhelyezkedését teszi lehetővé. A kapaszkodó-tartószer vet a (4) ékalakú karmoknak a fa törzsébe való süllyeszté­sével nehézség nélkül rögzíthetjük. A fára 65 erősített helyzetben az (1) terelőfelület a fakéreg're fekszijk fed lés így a lecsurgó gyan­tát az edénybe vezeti. A gyűjtőedényt bármilyen anyagból, cél­szerűen kerámiai anyagból, előnyösen cse- 70

Next

/
Thumbnails
Contents