135584. lajstromszámú szabadalom • Szelektív növényirtószer, mely egyúttal gombaölő hatású

Megjelent 1949. évi április hó 2S-én. MAGTÁR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135584. SZÁM. X/h. (IV/h/l.) OSZTÁLY. -- P-10737. ALAPSZÁM. Szelektív növényírtószer. mely egyúttal gombaölő hatású. Prog'il Société Anonyme cégr, L>on és Chabrolin Charles mérnök, L'ariana (Tunis). A bejelentés napja: 1943. évi júnus hó 26. Franciaországi elsőbbsége: 1942. évi július hó 4. Számos vegyületet, pl. Mórátokat már régóta használnak növények irtására. Bizonyos kultúrákban a gyom elpusztí­tására törekszenek anélkül, hogy ez az •"> aratni kívánt növényt károsan befolyásolná. Ez az eset különösen gabonaneműeknél (búza, árpa, zab) forog fenn, melyeknek gyomtalanítása a hozadék tetemes foko­zásával jár. n> E célra már számos vegyi eljárást tanul­mányoztak és javasoltak. így többek között. már. javasolták kén­savnak és a dinitro-fenolok alkalisóinak al­kalmazását. E két vegyület felhasználása lő már figyelemreméltó eredménnyel járt ugyan, de az elsőnek hátránya azonban, hogy alkalmazása nehézségekkel jár, neve­zetesen a kiégés és iá készülékek tnegtávna­riásámak veszélyével, míg a második c?o-20 portba tartozó szerek hátránya, hogy feste­nek és emellett robbanékonyak. A találmány új szelektív növényirtószer, mely kiváló eredménvt szolgáltat és emel­lett kiküszöböli a fentemlített használati és 25 kezelési nehézségeket. Emellett az. új szer egvúttal gombaölő hatású is. A találmány lényege az, hogv a növény­irtó szer alapanyagai a fenolok klórszárma­zéika'ii vagv homológjai, különösed a penta :Í0 klórfeno! és különböző alkali-, föklalkali- és más fémsó'. Az aíkalisók porítva közvetlenül vizes ó'datok a'akjáhan alkalmazhatók. A klórfenolokat és oldhatatlan vagy ke­véssé oldható sóikat előnyösen vizes pépek 30 alakjában használják. EmeMett a szerek tisztán, finoman porítva, önmagukban vagy töltőanyagokkal (kréta, kaolin, talkum) ke­verve találnak alkalmazást. " A klórfcnolokot vagy sóikat azonban wt szerves oldószerekben (p!. gázolajban) íel is áldhatjuk és e termékek emulzióit por­laszthatjuk el. üabonaneműeknek e termékekkel való kezelése minden esetben a gyom tökéletes .Í:, kiirtását vonja maga után. A kezelés tönkreteszi az egynyári kétszikűek minden fajtáját, csupán az évelő, azaz többnyári kétszikűek, mint amilyen az iszapfű (con­vulus), a madársóska (oxalis) és az egy- r,[j nyári és az évelő íűneműek, pl. a hélazab (avena fatua), a ktráckfíí (triticum repens) maradnak meg. A k'órfenoíokkal való kezelés általában az egynyári gyomok vagy élősdi csöves- 55 virágúak (arankafélék) elpusztítására hasz­nálható oly egynyári növények kultúrái­ban, melyek mérgeknek különösen ellent­állnak, ilyenek a hagyma, pore (allium porrum) viagv évelő növénvek (lucerna, 60 stb.). A kjlórfenolok és származékaik közvetle­nül érintkezés útján hatnak és a használt adagolásban a talajt egyáltalán nem mér­gezik meg. A gobonafék'kre mérgező adag r.:> igen távol fekszik a használati adagtól, ami

Next

/
Thumbnails
Contents