135511. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas szerkezeti elem

f: , •wW^r'^-WiWtísíAíE^Pv-.* • . v^-cíp-^T^ö-tT -*V2.-^t •üC/y.^í?/, vi p^f-,*' *'*'r~e:„.-- >;, , «"V/ v,f ,*,«T ^ í * ír ^7~^,%^^Ti!pi í '35P Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGTÁR SZABADALMI BIEÓSÍ* SZABADALMI LEÍRÁS 135511. SZÁM. V/e/l. (XVI/a.) OSZTÁLY. — L.-8S78. ALAPSZÁM. Rugalmas szerkezeti elem. Latsclier-Latka Eric és Beck-Rzikowsky Fritz technikusok, Wien. A bejelentési napja: 1942; évi augusztus hó 13. Németországi elsőbbsége: 1941. évi augusztus hé 14/. Excenter tárcsákkal forgó mozgásokat hos'zirányú mozgásokká alakítanak át. Ezt a gépelemet különösen akkor alkalmazzák, ha- a forgattyúszerkezetet rövid karral kí-5 vánják szerkeszteni, vagy a tárcsa térbe­lileg könnyebben helyezhető el, mint a for­gattyúkar. Lökések rugalmas felfogása végett külön­böző torziós rugókat használnak, amelyeket to a lökéseket gerjesztő alkatrésszel lengő emelők közvetítésével kötnek össze. Ha aránylag nagy erőket kell átvinni és rövid karutak kívánatosak, akkor a lengő emelőt ily nyomatéknak megfelelően méretezik. Ez 15 esetben előfordulhat, hogy a lengő emelő és az ahhoz tartozó szerkezet súlya a torziós rugó munkateljesítményével, és súlyával kedvezőtlen viszonyban van. Az emelőkar . hossza szerkezeti és érőműtani okokból nem 20 csökkenthető bizonyos legkisebb mérték alá, úgyhogy a ' torziós rugót mindig nagy forgató nyomatékra kell méretezni.. Ha a tárcsa központon kívüli tengelyébe torziós rugót szerelünk és a rugót terhelő 25 erő, .például lökés a tárcsa kerületén hat, akkor a tárcsa elfordulásának mértékében változó kar legnagyobb hossza megfelel a rúgó közepe és a tárcsa közepe közötti távol­ságnak. E kar tetszőlegesen kicsiny lehet. •30 Ennek következtében kis torziós nyomaté­kot létesítő torziós rugóval a tárcsa kerüle­tén ható nagy erők foghatók fel. Természe­tesen szükséges, hogy a torziós rúgó nagy szög alatt csavarodjék el, hogy a központon i5 kívüli.tárcsa kerületén elegendő nagy út­•jhosszaklat kjapjujnk. E szerkezd; térbelileg,j súlyban és munkateljesítményben az eddig „ ismert hasonló szerkezetekkel szemben- lé-' nyegesen előnyÖsebb. Az excentrikus, tárcsa, kerülete- mentén 40 gömbpalásttal alakítható ki és megfelelő,: gömbfelület alakú csészékben ágyazható. Ilymódon a szerkezet csukló módjára is . működik. A találmány szerinti szerkezet különös.en-:45 előnyösen alkalmazható motorok rugalmas > felfüggesztéséhez. Az excentertárcsa kerületének gömb­felületszerű kialakítása és a tárcsa gömb­csészékben való ágyazása lehetővé teszi, 50 hogy a szerkezet három egymásra merő-­leges tengely körül elfordulhat, úgyhogy az -ilyen rugalmas ágyazás lényegében hasonlói a ma szokásos, például gumiból1 készült, ágyazásokhoz. 55 Az alkalmazás egy másik területe teher­gépjárművek ikerkerekeinek rugózása. Iker. kerekes lengőtengelyek hátránya, hogy - a • két kerék sohasem fekszik azonos mérték­ben a talajra és egyenetlen pályán az egyik>60 kerék a másikkal szemben nincs- rugózva-. Ilyen . esetekben a találmány: • szerinti szer­kezet a két.dcerék Jközé iktatható, úgyhogy a két rúgó egymással szemben rövid utakon rugalmasan elmozdulhat,és.így a futópálya-65 egyenetlenségeihez jobban alkalmazkodhat? Itgyancsak kedvező . hatás, hogy- az. ilyen: módon kapcsolt kerekek, a ;jármű különböző.'. terheléseinek ^megfelelően mindenkor alkal-. mazkodhatnak a lengőtengdy : különböző ,70 helyzeteihez.

Next

/
Thumbnails
Contents