135487. lajstromszámú szabadalom • Hajtókerék hernyóláncos járművekhez

•'"ííS' •' Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍQ SZABADALMI LEÍRÁS 135487. SZÁM. XIX/c. (XX/a/3.) OSZTÁLY. — K-15755. ALAPSZÁM. Hajtókerék hernyóláncos járművekhez. Krauss-Mafíei Aktiengesellschaft, Müncheii-Allach. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 8. Ismeretes, hogy a hernyóláncos jármű­vek hernyóláncainak közvetlen vagy köz­vetett ítámaszaként gumivédővel ellátott nyomtartó görgőket használnak. Ismeretes1 5 továbbá, hogy a gumivédőket, amelyeken a lánc fut, szeletként alakítják ki. Végül az stem új, hogy a hernyóláncos járművek haj­tókerekein a lánc vezetésére vagy továbbí­tására görgőiket vagy hasonló szerveket 10 zajtompítóan ágyaznak. Az utóbbi megol­dásinál a lánc fogai keményen a görgő kari­májára ütköznek, úgyhogy a görgők zaj­tompító ágyazása ellenére a hajtókeréken tompítatlan zaj 'keletkezik, ami a járműre 15 is átadódik. E hátrányt a találmány értelmében azzal küszöböljük ki, hogy a görgők csapágyait a keréken zajtompító anyagban rögzítjük. A görgőket vagy hasonló szerveket célsze-20 rűen oly csapágybakoík hordják, melyeknek a kerék lökésfompító ágyaiban való rögzí­tésére ágyazótoldataik vannak. A találmány egyik kiviteli alakjánál ezek a csapágyak a keréktestben oldhatóan ós 25 kicsefélhetően rögzített csapszögeken és e csapokra tóit rugalmas anyagból álló hü­velyeken vagy tömbökön nyugszanak. A ke­rék a görgők mindkét oldalán célszerűen egy"' e gy cs'apágykarimával van ellátva, 30 mely a csapszegek felvételére van kiala­kítva és a rugalmas védők befogadására való oldalsó kivágásai vannak. A találmány további kiviteli alakjánál a csapágytömbök oldalsó nyúlványaikkal a 35 keré'ktesthez a szokás'os módon rögzített gumivédőkbe- vágy szeletekbe vannak be­vulkanizálva. A rajz a találmány szerinti kerék két ki­viteli páldáját szemlélteti, mégpedig az 1. ábra a találmány szerinti kerék egyik 40 kiviteli példáját két különböző főmétszet­ben, a 2. ábra az 1. ábra szerinti kereket rész­ben oldalnézetben, a « \ 3. ábra az 1. ábra szerinti kerék alapraj- 45 zát, a ' 4. ábra a találmány szerinti kerék másik kiviteli példáját különböző főmetszetben és az 5. ábra a 4. ábra szerinti kerék oldalné- 50 zetét mutatja. A szokásos módon kialakított, (b) küllő­bordákkal ellátott (a) keréktest külső kerü­leténeik mindkét oldalán (c) és (d) karima­párjai vannak, melyek a kicserélhető (e) 55 csapszegeket hordják (lásd 1. ábra jobb­oldalát). Ezekkel az (e) csapszegekkel az (a) keréktesthez az (f) bakokat rögzítettük, mely bakokban a nem szemléltetett hernyó­lánc továbbítására való ismert (g) hajtó-60 kerékgörgők vannak forgathatóan ágyazva. A szemléltetett példánál a kerék területén egyező beosztásban tizennégy effajta gör­gőt helyeztünk el. Az egyszerűség kedvéért a 2. és 3. ábrán a keréknek cs*upán egy 65 görgőt hordó részletét tüntettük fel. A szemléltetett kiviteli példánál az (f) bakok­nak egyenként négy (h) csapágynyúlványa van, célszerűen hengeres szem alakjában öntve. Ezek a csapagynyúlványok henge- 70

Next

/
Thumbnails
Contents