135486. lajstromszámú szabadalom • Hőkicserélő gőzkazánokhoz

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZAGBA DA LM .BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS , • 135486. SZÁM. V/e/2. OSZTÁLY. — K-15715. ALAPSZÁM. Hőkicserélő gőzkazánokhoz. Kohlenscheidung's-Gesellschaft mit beschränkter Haftung"» Berlin. A bejelentés napja: 1941. évi december hó 5. Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 7. 10 15 A találmány gőzkazánhoz való hőkicse­rélő, kiváltképen sugárzással fűtött gőz­kazán tüzelőikamrái mögött elrendezett érintkezéssel fűtött gőztúlhevítő, amely a 5 fűtőgázárammal párhuzamosan elrendezett és az áramló munkaközegnek a fűtőgáz­árammal párhuzamos áramágai által át­járt számos csőkígyóból, illetve csőkígyó­falból áll. Az effajta hőkicserélőknél zavart okoz, hogy az egyes csőkígyókban a munkakö­zeg, valamint a csőkígyók anyaga külön­böző mértékben melegszik fel, ha a fűtő­gázáramban — a keresztmetszetét tekintve — a meleg helyenként torlódik. A fűtőgázáram különböző helyein fogana­tosított hőmérsékletméréssel megalapít­ható effajta hőcsúcsértékek abból eredhet­nek, hogy a fűtőgázt fejlesztő kamrában, 20 rendszerint a tüzelő kamrában, pl. az egyik vagy másik égő kiesése következtében az egyik oldalon több meleg keletkezik, mint a másikon. Az effajta hőtorlódások egy­idejűleg vagy önmagukban abból is előáll-25 hatnak, hogy a fűtőgázáram egyoldalúan ; lehűl, mielőtt a hőkicserélőre ütközik. Ez az eset majdnem mindig bekövetkezik, oly tüzelőkamráknál, melyek egészben vagy részben hűtőcsövekkel vannak burkolva és 30 amelyekben ennekfolytán a hűtőcsövek mellett áramló fűtőgázok már a tüzelő­kamrában is erősebben lehűlnek, mint a tü­zelőkamra középső részében felszálló fűtő­gázok. Az ezzel előidézett zavarok nemcsupán 35 abból erednek, hogy. a felfűtendőy munkakö­zeg áramágának egyike vagy másika erő­sebben, illetve gyöngébben melegszik fel, hanem a munkaközeg egyenetlen fűtése következtében az egyes csőkígyókban a 40 térfogat különbözőképen változik és ezzel az áramlási sebesség és ellenállás is eltérő, ami viszont újból a munkaközegnek az egyes csőkígyókban való még erősebb fel­melegedését eredményezheti. 45 A találmány értelmébenie hátrányt azzal külszöböljük ki, hogy a bevezetésben emlí­tett fajtájú hőkicserélőnél a fűtőgázáram oldalán és azzal párhuzamosan elrendezett külső csőfalakból egyes csőkígyók illetve 50 azok részei a fűtőgázáram közepéhez köze­lebb elrendezett belső csőfalakbán fekvő csőkígyókban illetve annak részeibe men­nek át, úgyhogy a munkaközeg áraraágait először a fűtőgázáram szélső rétegei, majd 55 a fűtőgázáram középső rétegei hevítik fel, amikoris külső csőfal az, amelyik közelebb van az oldalfalak egyikéhez és a belső cső­fal a füstgázáram közepének közelében van. • -60 A rajz a találmány kiviteli példáját szem. {élteti. Az 1. ábra vízszintes fűtőgázcsatorna füg­gőleges metszetét mutatja, amelyben a

Next

/
Thumbnails
Contents