135432. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kemoterápiás hatású aminopirazolon származékok előállítására

Megjelent 1949. évi április hó 25-én. MAGYAR SZABADALMI BIRŐSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 135432. SZÁM. I V/h,2. OSZTÁLY. •- E-5<>4<>. ALAPSZÁM. Eljárás kemoterápiás hatású aminopirazolonszármazékok előállítására, Dr. Eggei* Leó és Egger 1. gyógyszervegyészeti gyár, Budapest. A bejelentés napja : 1941. évi március hó 13. Azl találtuk, hogy azok az aminopirazo­loiiszarmazékok, melyek aminocsoportjá l>aii az egyik vagy mindkét hidrogén szni­l.-'ni'i'gyökkel v; gv helyettesített szulfanilil­f> .nőkkel van hehettesítve. kokkuszi-s fer­tőzéseknél kemoterápiás hatást fejtenek ki.* A találmány eljárás ily aminopirazoio­nok előállítására. A találmány szerinti eljárás abban van, 10 hogy aminopirazolonokat vizes közegben vagy valamilyen szerves oldószerben — kevésbbé jó termelésül vízmentes amagok összeolvasztásává! esetleg savmegkötö­anyagok jelenlétében helyettesitett benzol­l.r > szulfok'oridni engedünk hatni és az így kn pott terméket hidrolízissel vagy redukció­val sznlfanilinaminopirazolonba vezetjük át, amelyet megtisztítunk. A találmány szerinti eljárás ogv eé­i'(i szerű foganatosítási módjánál az alkalma­zott aminopirazolonszármazék fenil-dimc fi'- amino-pirazolon. A1 /, alkalmazott hen­zolszn'.foklorid célszerűen p-nitrobenzol­szulfoklorid, vagy p-acilaminobenznlszulfo. •j:> klorid, pl. p-acetilaminobcnzo'szulfoklorid Az előbbinél redukcióval, utóbbinál hidro­lízissel jutunk el a keresett szulfanilamino­-fcnil-dimeti'-pirazolonhoz. Az eljárás megvalósítási módját a kö­:» vetkező példa világítja meg. 1 mol íenil-dimetil-aminopirazolont víz­ben oldunk é.- 1.1 :nol piridni jelenlétében keverés közben 1 mol p-acetilaminobenzol­szulioklorid etilacetatos oldatát csurgatjuk nekv A kicsapódó p-acetilszulfanililamino- 35 lenil-dimetil-pirazolont leszűrjük, mossuk és 1.5 mol 10%-os sósavval addig főzzük. míg tiszta oldatot nem kapunk. Ebbő! az oldatból lúg hozzáadására kiválik a szulfa­nililamino-fenil-dimetil-pirazolon, me'y vizes 40 a'koho'böl fehér tűkké kristályosítható ki. A kristályok olvadáspontja 256°. Sztihailfilmi igriívfHiiitok: 1. Kijárás kemoterápiás hatású aminopira­zolonszármazékok előállítására, azzal 45 ic'lmezve, hogy aminopirazolonokat vizes közegben, vagy valamilyen szer­ves oldószerben, vagy oldószer nélkül, eset'eg savmegkötőanyagok jelenléte­ben helyettesített benzolszulfokloridra 50 engedünk hatni és az így kapott termé­ket szu'.fanililamino-pirazolonba ve­zetjük át, amelyet megtisztítunk. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natósítáisi módja, azzal jellemezve, ho*y ."5 a reakcióban résztvevő aminopirazolon­származék fenil-dimetil-amino-pirazo'on. 3. A 2. igénypont szerinti eljárás foga­natósítási módja, azzal jellemezve, bogy a reakcióban résztvevő benzolszulfo- 60 kloridszármazék p-nitrobenzolszulfoklo-

Next

/
Thumbnails
Contents