135328. lajstromszámú szabadalom • Szilótelep zöldtakarmány számára

Megjelent 1949. évi február hó 15-én. MAGYAR SZABA.DALMI B I B (1 S Á 6 SZABADALMI LEÍRÁS 135338. SZÁM. X/e. OSZTÁLY. — Seh-6^86. ALAPSZÁM. Szilételep zöldtakarmány számára. Ferdinand Schmidt Deutsche Futterkonservierungs-Geseiischaft cég-, Verden (Aller, Németország). A bejelentés napja: 1942. évi december hó 11. Németországi elsőbbsége: 1939. évi február hó 8. (Megállapítva a 620/1940. M. E. sz. rendelet alkalmazásával.) Eddig a «takarmányféleségek konzervá­lásánál a növényi lének csak kevés figyel­met szenteltek, sőt jelenlétét károsnak vél­ték. Az értékes növényi lé megtartása és 5 értékesítése azonban igen fontos. A növény száraz anyagból és vízből áll. Ha a növényből besavanyítással, vagy saj­tolással vizet választunk ki, ez a víz érté­kes, könnyen oldódó tápanyagokat is kilú-10 goz. Nincs tehát többé szó vízről, hanem növényi lével, van dolgunk. Ez a növényi lé a növények fajtájától függően számottevő mennyiségű könnyen emészthető 'tápanyagokat tartalmaz. 15 Pl. cukorrépa tárolásánál adódó lé kb. 6 literje az 1 : 6 kedvező fehérje-keményí­tő-arányban annyi tápértéket tartalmaz, amennyi 1 liter tej előállításához elegendő. Fehérjeanyagokban dús növények eseté-20 ben, amilyen pl. a tarlóbükköny, a nagyobb proteintartalom miatt, mely kb. 17—20 g a növényi lé egy-egy literében, a viszonyok még kedvezőbbek. , A ló elfdlyatásával adódó nagy veszte-25 ségekről fogalmat alkothatunk magunknak a következő meggondolás alapján: . Ha pl. cukorrépalevelet, mely friss álla­potában kb. 15% szárazanyagot tartalmaz, besavanyítunk és gondoskodunk arról hogy 30 a lé állandóan akadálytalanul lefolyhassak, amint ez a szokásos répalevélbérleteknél történik, úgy a szárazanyagtartalom las­sanként 23%-ig növekedik meg. Számítás azt eredményezi, hogy ekkor a bevitt ta­karmány összsúlyának kb. 50%-a a lé elfő- 35 lyatása révén veszendőbe megy. Ekként pl. 10.000 métermázsa eredeti tömegből kb. 5.000 métermázsa (= 250.000 liter) lé alak­jában elfolyt. 250.000 liter lé cukorrépa­levél esetében literenként átlag 10 g nyers- 40 proteint és 60 g keményítőértékeket tartal­maz, összesen tehát 2.500 kg nyersprote­int és 15.000 kg keményítőértékeket tar­talmaz. Az imént megadott tápértékek 50.000 li- 45 ter tej termeléséhez elegendők volnának. A találmány célja egyrészt ezeknek a veszteségeknek az' elhárítása, melyek nem-/ csak a tápértékeket ölelik fel, hanem az 50%-os veszteségre való tekintettel feles- 50 leges munkateljesítményt is igényelnek, másre'/szt olyan szilóíelep létesítése, mely a teljes takarmány, tehát a szárazanyag és a lé, konzerválását az eddiginél olcsóbban teszi lehetővé. 55 A találmány szilótelep zöldtakarmány számára és a találmány llényege, hogy a tulajdonképeni szilótér alatt a takarmány­lé befogadására a takarmánytérrel össze­köttetésben álló, esetleg tömítően zárt sza- 60 kaszokra osztott tér van. Ennek az az elő-

Next

/
Thumbnails
Contents