135310. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a hőkicserélődés elősegítésére

2 135310, (1) vezetéken iát az (f) hűtőbe hűtővhet vezetünk. Az (1) vezetékben (m) sugár­szivattyút rendeztünk el, mely az (n) veze­téken át levegőt szív be, úgyhogy a hűtővíz 5 a hűtőn át erős örvénylő mozgás közben áramlik és azt a levegővel együtt az (ó) ve­zetéken hagyja e1 .. Szabadalmi igénypontok: . i. Eljárás a hőkicserélés elősegítésére vala-10 mely meleget felvevő, vagy leadó, áramló folyékony anyag és'valamely et­től az anyagtól hőkicserélő felülettel el­választott áramló folyékony vagy gáz­alakú anyag közt, melyre jellemző, hogy a meleget felvevő ós/vagy leadó 15 folyadékba levegőt, illetve gázt fúva­tunk. Az 1. igénypont szerinti eljárás fogana­tosítási módja, melyre jellemző, hogy a levegőt, illetve gázt sugárszivattyú se- 20 gítségével a folyadékkal szívatjuk be. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti eljárás foganatosítás] módja, melyre jellemző, hogy salétromsav hűtése esetében a sa­létromsavval nitrózus gázokat sziva- 25 tunk be. Az 1—3. igénypontok bármelyike sze­rinti eljárás foganatosítása módja, melyre jellemző, hogy a gázokat kör­folyamatban tartjuk. v 30 1 rajzlap melléklettel. Eelelös kiaűo: dr. Salyi István1 szabadalmi biró. Sjákra Irodalmi és LapldadóváHal"t. Nyomdai Rt., Budapest, V., Honvéd-utca Felelő* nyomdavezető: Radnóti Knroly.

Next

/
Thumbnails
Contents