135301. lajstromszámú szabadalom • Orsószékes megmunkálógép

M.esrjelent 1949. évi február hó 2-án. MAßT A K S '/ A B A 0 A l M I 1? f R *'> S A* fí SZABADALMI LEÍRÁS Í3530!. SZÁM. - -W-o U c^o X V 1/(1. (VJII/«.) OSZTÁLY. — . x-:mj. ALAPSZÁM. Orsószékes megmunkálógép. Neueiiseh wander Ottó élektroiriériiök, Kileli berg\ A bejelentés napa: 1942. évi szepieuiber Hó 16. Svájci elsőbbsége: 1941. október hó 10. 10 15 _M> Férnek, ía és hasonló.anyagok megmun­kálásária való gépeket többnyire a külön­leges . rendeltetésnek megfelelően építik, úgyhogy messzemenő munkaprogramul el­végzésére a legtöbb esetben már különle­ges gépekre van szükség, amelyek többek között" igen sok helyet és hajtóművet igé­nyelnek. Fémek és hasonló anyagok meg­munkálására használatos gépek között so­kat találunk olyan orsóiszékkei, amelynek munkaonsója szerszámokát vagy felfogó­készülékeket vesz fel és e mellett szíj vagy szíjtárcsa révén a legmegfelelőbb fordulat­számmal hajtható valamely motor 'útján. Az ilyenfajta onsószékeket eddigelé a leg­különbözőbb célra szervesen .beépítették a megmunkálógépbe, úgyhogy azok utóbbi­nak szerves részét alkotják. A találmány orsószékes megmunkálógép iaz orsószékben ágyazott munkaoröóval,. amelynek egyik végén hajtóiszervek, másik végén pedig megmunkálószervek kívánt módon való felvételére alkalmas orsófej tannak elrendezve. A találmány tehát oly gép felépítését teszi lehetővé, mely a leg­különfélébb megmunkálásra felhasználható, úgyhogy kis helyen és csekély költséggé! nagy munkakör uralható. A mellékelt rajzon a találmány példa­képpeni kiviteli alakja és ennek számos változata van feltüntetve. Az 1. ábra az orsószék homloknézete, a 2. ábra végnézete, a 3. ábr<a változott részletének metszete, a 4. qbra a 2. ábrához tartozó felülnézet :c> egy része. Az 5. ábra orsószéket tüntet fel körfűrészt magában foglaló járulékos felszere éssel. A 6. ábra szerinti járulékos felszeretés himbafűrész; a í<> 7. ábra szerinti szalagfűrész; a • 8. ábra szerinti pedig löketes fűrész. A 9. ábra szerinti orsószéknek járulékos felszerelése esztergapad; a 10. ábra szerintié fúró-köszörülőkészü- ÍÍ lék; a '11. ábra szerintié síkköszörülő készülék; a 12. ábra szerintié csiszolókészülék; a 13. ábra szerintié szerszámköszörű; a 14. ábra szerintié reszelőkészülék; a ;,i) 15. ábra szerintié szalagcsiszoló; a 16. ábra szerintié fagyaluló készülék; a 17. ábra szerintié fahornyoló készülék; a 18. ábra szerintié egyengető csiszoló­készülék; a ;,:-, 19. ábra szerintié végül faesztergáló ké­szülék. Az 1. ábrán bemutatott foganatosítást példában az (1) csapállvány felső része csőalakú, vízszintes (2) csapágyrészbe «jo megy át, amelyben a (3) munkaorsó mind­két oldalon (4) golyósqsapágyakban (vagy esetleg csúszó csapágyakban) fortoghatóan van ágyazva és amely orsónak végei mindkét oldalon kiállanak a csapágyból. A (7> munkaoldal felőli orsóvégen (5) menetek vannak vágva, melyek révén az orsóvég a választott megmunkálószervi pl. szer

Next

/
Thumbnails
Contents