135257. lajstromszámú szabadalom • Készülék hordódongák élezéséhez

Megjelent 1949. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135251. SZÁM. XX/f. OSZTÁLY. — F-1011O. ALAPSZÁM. Készülék hordódongák élezéséhez. Fischer Kálmán hordók ereskedelmi vállalat és hordógryár, bejegyzett cég-, Budapest (75*/o-ban) és Babik Antal kádármester, Pestszenterzsébet (25%-bau). A bejelentés napja: 1942. évi november hó 27. A találmány marógépre szerelhető készü­lék hordódongák élezéséhez, azaz a dongák hosszanti oldallapjainak oly módon való le­vágásához, hogy az elkészült oldallapok a 5 donga domború hátfelületének sugárirányá­ban feküdjenek. A csatolt rajzokon a találmány szerinti készüléknek függélyes tengelyű maróval fel­szereli marógéphez alkalmas kiviteli alakja 10 van feltüntetve. Az 1. ábra oldalnézet, a 2. • áBra felülnézet, a 3. ábra metszet a 2. ábra (X—X*) vonalában és a 4. ábra metszet a 2. ábra (Y—Y) vonalában. Az 5—8. ábrák az előbbieknél kisebb lép-15 tékűek. Az 5. ábra egy donga felülnézete, á 6—8. ábrák pedig a dongaélező munka­menetet szemléltető vázlatok. A készülék (1) sínre van szerelve. E sín , gerince és talpa a függélyes (2) tengelyre 20 erősített (3) maró helyén ki van vágva. A marótól jobbra és balra egy-egy1 (4) léc van a sínhez erősítve. E lécek külső falsíkja füg­gélyes és úgy helyezendő el, hogy a maró vágóélei forgásuk közben annyival menje-25 nek e síkon túl, amily vastagságú darab a (4) lécekhez szorított dongából lefaragandó. A baloldali léc mellett az (5) csuklócsap körül elforgatható, függélyesen álló, (6) le­mez van és mögötte az ugyancsak függé­lyesen álló (7) lemez, mely egyrészt az (5) 30 csuklótengelyhez és másrészt két függélye­sen álló (8) és (9) oszlophoz van erősítve. A (7) lemez baloldali szélére (10) ütköző­lemez van erősítve. A csuklós 6 lemez úgy állítandó be az 35 alább ismertetendő módon, hogy a (11) don­gának a 2. ábrán féltüntetett helyzetében, azaz mikor a donga baloldali felső sarkát a (6) és (10) lemezek szegletébe illesztjük, a dongának a marón túlnyúló végdarabja a 40 jobboldali (4) léchez simuljon. A készülékkel végzendő dongaélezés me­netét az 5—8. ábrákkal kapcsolatosan is­mertetjük. Az 5. ábrán felülnézetben feltün­tetett 11 hordódonga középső (hasi) része 45 ívelt szélű, két végdarabjának szélei pedig a hasrészt érintő egyenes vonalak. A donga egyik keresztmetszete a 4. ábrán látható. Domború hátlapja a művelet folyamán a (4) léc melletti (12) alátéttest homorulataban 50 fekszik. Az élezés megkezdésekor a donga balol­dali végének felső szélét a (3) marótól jobbra levő (4) léchez szorítva (6. ábra) a dongát a maró felé toljuk a 6. ábrán nyíllal 55 jelölt irányban, miközben a maró a donga

Next

/
Thumbnails
Contents