135231. lajstromszámú szabadalom • Gőz- vagy melegvízfűtő kályha

y^v^i *, ;^ ""TT^J^VSV . ^w^'^f ^ S,~< 1 > w , r rv .WF"\ a^-p* '* * [W ", ./),, «~i-, > /. (i Megjelent 1949. évi január hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 135331. SZÁM. Il/h. OSZTÁLY. — A-4479. ALAPSZÁM. Gőz- vagy melegvízfűM kályha. Altmaim Imre technikus, Budapest. A bejelentés napja :v 1941. évi január hó 2. Az eddig használatos villanyüzemű fűtő­testeknek, melyek könnyű kezelhetőségük és viszonylag kis beszerzési áruk íoly.án meglehetősen elterjedtek, nagy hátrányuk, 5 hogy közvetlen kisugárzással vagy vezetés­sel aránylag kis fűtőfelületen adják ki me­legüket. Ez a körülmény a hatásfokot fö­lötte kedvezőtlenül befolyásolja; amellett a kis felületű s ennek következtében igen ma-10 gas hőfokra felhevítendő fűtőfelület a szoba levegőjét kiszárítja és azt a benne lebegő megpörkölődött porrészek folytán az egész­ségre is ártalmassá teszi. AI „gőzfűtés" és „melegvízfűtés" néven 15 ismert, egy központból fűtött rendszerek ebbő' a szempontból előnyösebbek, de ilyen berendezések létesítése nagy költséggel jár és a mai anyagbeszerzési viszonypk mellett szinte kivihetetlen. 20 Találmányom a bevezetőben említett rendszer olcsóságát és könnyű kezelhető­ségét a gőz és melegvízfűtés jó hatásfoká­val és egészségesebb voltával egyesíti; lé­nyege, hcfgy radiátorként szereplő, nagy 25 fűtőfelületű saját hőleadó rendszere van, amely a benne keringő gőzt vagy.meleg­vizet szolgáltató kazánnal és a hőforrással közös szerkezeti egységgé van összeépítve. A készüléket célszerűen könnyű kivitelben 30 készítjük el és kerekes állványra is szerel­hetjük, hogy egyik helyiségből a másikba, ill. a fűtendő helyiség egyik pontjáról a má­sikra a mindenkori _ szükséghez képest könnyen átszállíthassuk. Hőforrásul villamos áramot alkalmazunk 35 A csatolt rajz ilyen fűtőberendezés megol­dását mutatja példaképen: A célszerűen kerekekre szerelt (1) áll­ványzaton nyugszik a fűtőközeget szolgál­tató^ kazán; az 1. ábrabeli kivitelnél két 40 kisebb (2) és (3) kazán van. Ezekben van az áramforráshoz, pl. a hálózathoz csatla­kozó fűtőellenállás. A kazánokban az áram hőhatására fejlődő gőz az (5) és (6) csöve­ken áramlik a hőleadó rendszerbe, mely ez 45 esetben tetőszerűen elhelyezett téglány alakú (7), (8) üreges testekből áll. Ezekben a gőz részint kisugárzás,, részint elvezetés útján lehűlve kondenzálódik és cseppfolyós alakban a (9), (10) csöveken visszafolyik a 50 kazánokba. Az áramot elosztó (11) kapcsoló célsze­rűen egyben szabályozó is lehet, amellyel a készülék áramfelvétele változtatható így ha a fűtendő helyiség hőmérsék'ete kelíő 55 fokra emelkedett, az áramfelvétel csökkent­hető. A fűtőkészülék önműködő be- és ki­kapcsolóval is felszerelhető, úgyhogy a fű­tési üzem kezdete ill. befejezte ennek segé­lyével előre beállítható. to A hőleadó felületeket hőtárolásra al­kalmas anyaggal, pl. samottal boríthatjuk. Szabadalmi igénypontok: 1. Gőz- vagy meegvízfűtő kályha, amelyre 65 jellemző, hogy közös szerkezeti' egy­séggé összeépített, villamos üzemű hő­&(ilir r ..,.-•,

Next

/
Thumbnails
Contents