135142. lajstromszámú szabadalom • Öntöltő fegyverekhez való zár

Megjelent 1948. évi október hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135142. SZÁM. XlX/a. (XlX/b.) OSZTÁLY. — W-7441. ALAPSZÁM. Öntöltő fegyverekhez való zár. Carl Walther Waffenfabrik, Zella-Melilis. A bejelentés napja: 1943. évi július hó 13. Öntöltő fegyverek ismert zárjai számos Ikiatrészből vannak, amilyenek például a ztosító szerkezet, a kamrát a nyitott hely­itben az utolsó töltény kilövése után lé­gó eszközök, stb. Erihez járulnak még :ok az alkatrészek, amelyek a gáznyomás­il töltő fegyvereknél szükségesek, hogy a azzal működtetett rudazat impulzusát a irra és a reteszelő berendezésre vigyék át. árt kamra esetén továbbá a zár házát a Itő és a kivető nyílás helyén is teljesen le ;11 fedni, hogy szenny, por és víz behato­sát meggátoljuk. Ismeretesek o'yan öntöltő puskák, ame­eknél az egyes alkatrészeket, vagy lega­bbis a zár összefüggő alkatrészeinek több oportját hátul helyezik a zár házába és :t levehető fedéllel vagy sapkával hátsó igén lezárják, mely fedél vagy sapka egy­;n a záró rugót támasztja alá. Ily kivitel­íl az egyes alkatrészek vagy azok cso­ntjai a sapka levételekor és a kamra, ilamint a zár kihúzásakor rendszerint :étesnek. Ezenkívül a fedél vagy sapka '.helyezése vagy levétele körülményes, ert eközben a záró rugót fel kell húzni, nnak a biztosítása végett, hogy lövés csak sapka előírásos felszerelése mellett gyen lehetséges, különféle biztosító eszkö­ikre van szükség, azonban még ezek sem üntetik meg teljesen annak a veszélyét, )gy a sapka valamely lövéskor kilazul és (kamrával, valamint a zárral együtt hát­ifelé repül és a lövészt megsérti. Ismeretesek olyan megoldások is, ame- 35 lyeknél a zár házán merev hátsó falat al­kalmaztak és a zár részeit egyenként felül­ről helyezték a zár házába. Ehhez azonban különös gyakorlatra van szükség és egyes alkatrészek elveszhetnek, úgyhogy a zár 40 házán elrendezett merev hátsó fal előnye lényeges hátrányokkal van egybekötve. Mindkét ismert zárnál a tisztogatás, ami a lövész feladata, nehézségekkel jár, mert a lövésznek számos alkatrészt ki kell szerel- 45 nie és újból be kell szerelnie. A töltésben jelentkező fennakadások meg­szüntetésé is időbe kerül és gyakorlatot kí­ván és ezeket a munkálatokat a lövész, kü­lönösen sürgős esetekben, önmaga el sem 50 végezheti. A találmány szerinti zárnál a zár háza felül nyitva van és azt hátul szilárdra mé­retezett fal zárja le, mely a zár házával célszerűen egy darabban készült és olyan 55 magas, hogy a cső furatának elméleti meg­hosszabbítását nem fedi le, úgyhogy a cső furata a kamra házának leszerelése után könnyen tisztítható. A zár házába a kamra háza a kamrával és az ahhoz tartozó összes go alkatrészekkel együtt, mint egységes egész beszerelhető" és ezt a csoportot hátul retesz rögzíti, mely a lövéskor nem szenved igény­bevételt és így kézzel könnyen kiiktatható. A kamra házának elülső vége a zár házába 65 könnyen oldhatóan van beiülesztve. Ennek következtében a kamra háza a kamrával és az ahhoz tartozó alkatrészekkel együtt min.

Next

/
Thumbnails
Contents