135115. lajstromszámú szabadalom • Ejtőernyőkhöz való hevederkötés

Megjelent 1948. évi október hó 1-én. IAÖYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 135115. SZÁM. V/h. OSZTÁLY. — Sch-6385. ALAPSZÁM. Ejtőernyőkhöz való hevederkötés. Schroeder & Co., Berlin-Neukölln. A bejelentés napja: 1943. évi június hó 17. Ismeretesek ejtőernyőkhöz való oly heve­derkötések,- melyeknek vállpántjai a vállak előtt vagy mögött fekvő főhevederekkel vannak összekötve. Az ilyen hevedereknek 5 rendszerint központos zárószerkezetük van és ehhez csatlakoznak a váll-, a comb- vagy lábhevederek. Emellett a cél az, hogy az ejtőernyős leszállás után a hevederből ma­gát könnyen kioldhassa. 10 A találmány ejtőernyőkhöz való oly heve­derkötés, amelynél a nehezen kezelhető és az ejtőernyős szempontjából kényelmetlen - központos zárat elhagytuk és amely ennek dacára a hevederkötés könnyű eltávolítását !5 lehetővé teszi. Evégből a találmány értel­mében a hevedérkötést úgy alakítottuk ki, hogy a vállhevederek a mellkason egymást keresztezik és azokat a szembenfekvő láb­hevederrel egyenként egy-egy zár köti 20 Össze. A vállhevedereknek a szembenfekvő láb­hevederekkel való összekötése végett a he­vederkötés mindkét oldalán egymáshoz szög alatt rézsútosan elrendezett hevedercsattok-25 kaí készült zár rendezhető el, mely csatok közül az egyik csat a szembenfekvő váll­heveder végéhez és á másik csat a zárral ' azonos oldalon fekvő lábheveder végéhez tartozik. 30 A rajzban a találmány két példakénti ki­viteli alakját tüntettük fel. Az 1. ábra ejtőernyőkhöz való oly heve­derkötés nézete, melynél a mellkas fölött keresztezett vállhevederek a vállak előtt fekvő főhevederekkel vannak összekötve. 35 A 2. ábra a hevederkötés oly kiviteli alak­jának nézete, melynél a mellkas előtt keresz­teződő vállhevederek a vállak mögött ha­ladó főhevederekkel vannak összekötve. -A 3. ábra a zár nagyobb léptékű felül- 40 nézete. A 4. ábra a 3. ábra IV—IV vonala menti metszet. Az 1. és 2. ábrákban (1.) a két főheveder, (2) a két vállheveder és (3) a két láb- vagy tó cpmbheveder. A találmány értelmében a két (2) váll­heveder az ejtőernyős mellkasán egymást keresztezi és alsó végeivel (4) 'zár közvetí­tésével a szembenfekvő (3) lábhevederekkel 50 oldhatóan van összekötve. A két (4) zárat (5) háthevederek a csipő magasságában tartják. Az (5) háthevedereket a zár alap­lemezén kialakított (6) fülön húztuk át és az (1) főhevederekkel kötöttük össze. A (2) 55 vállhevederek az (1) főhevedereken megerő­sített (7) csatokon például húrok alakjában vezethetők át. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál az (1) főhevederek• az ejtőernyős vállai előtt ha- 00 Iádnak el. A mellkas előtt keresztezett (2) vállhevederek az ejtőernyős hátán ugyan­csak keresztezhetők, miután azokat a (7) csatokon átvezettük és az (5) hevederekkel összeköthetők. 65 A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál az (1) tőhevederek az ejtőernyős vállai mögött ha-

Next

/
Thumbnails
Contents