135074. lajstromszámú szabadalom • Visszapattanás elleni biztosító önműködő lőfegyverekben

Megjelent 1948, évi október hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSÍG SZABADALMI LEÍRÁS 135074. SZÁM. XIX/a,b. OSZTÁLY. — JK-8629. ALAPSZÁM. Visszapattanás elleni biztosító önműködő lőfegyverekben. Rlieinmetail-BorsJg Aktiengesellschaft cég", Berlin. A bejeleatés napja: 1943. évi május hó 15. Németországi elsőbbsége: 1942. évi augusztus hó 7. Ismeretesek olyan önműködő lőfegyve­rek merev elreteszelésű zárral', amelyekben az el- és kireteszelés a zárban mozgat­hatóan ágyazott retesz hosszirányú eltolá-5 savai történik­iiyen. fegyverekben előfordulhat, hogy amikor a zár elülső 'végállásában a fegy­vercső végéhez ütközik, a retesz a zár visz­sziapattanása következtében olyan messze 10 tolódik el hátrafelé, hogy a zár egyben kiretesizelődik. Ha a •lövés leadása szabá­lyosan, vagyis akkor történik, amikor a zár az elülső végálíMsát elérte, akkor ennek a visszapattanásnak nincs jelentősége, meri 15 a lövés leadására úgyis kireteszelésnek kell következnie. Ha azonban a gyújtás vala­milyen ok miatt késik, akkor előforduL-bat az, hogy a lövés csak akkor megy ki, amikor a zárban mozgatott retesz annyira 20 hátrasíiklott, hogy a kireteszelés már meg­történt. Ekkor a fegyver súlyos megron­gálódása elkerülhetetlen. A találmány olyan biztosító, amelly meg­akadályozza azt, hogy a lövés leadása előtt, ^5 visszapattanás következtében, a zárszerke­zetben kireteszelődés előfordulhasson. Biz­tosítóként járuilékre'eszt használunk a re­tesz feloldása ellen. E járulékretesz teli­oldását a lövés leadása után olyan alkaít-80 részek végzik, amelyek mozgásukat magá­tól a tüzelésitől' kapják. Ha elsütés nem történik, akkor a zárban mozgatható re­tesz a járulékretesz behatására vagy egy­általában nem tud hátrafelé mozogni vagy 35 legalábbis ahhoz nem elegendő mérték-: .ben, hogy a kireteszelés lehetővé váljék. . Magukban véve ilyen jámlékreteszek már ismeretesek, de ezeknek csak rövid ideiig tartó bíokkozóhatásiik volt; kiretesze­lésük egyébként a tüzeléstől független, úgy- 40 hogy késői gyújtás esetében az előbb em­lített hátrányok akadálytalanul fellép­hettek. Gáznyomású lőfegyverekben, ill. olyan fegyverekben, amelyekben a kireteszelést 45 gáznyomás végzi, egyszerű módon lehet a visszapattanás elleni biztosító fcisretesze­lését a gázdugattyúval megoldani, mely utóbbi a zárban ágyazott retesz eltolására is való. , 50 A mellékelt rajz gáznyomású lőfegyver­ben vázlatosan szemlélteti a tallálniány sze­rinti biztosító példaképen! kiviteli alak­ját. Az 1. ábra a lőfegyvert elreteszelt zárral. A 55 2. ábra pedig azt kireteszelt zárral tün­teti fel. Az (a) cső a (b) fegyver tokban van meg­erősítve. A tokban. (C) zár (d) retesszel együtt hosszirányban eltolható. Magában 60 a zárban (e) szán tolható el hosszirányban, melynek (e? ) vezérlőfelülete a (d) reteszt elreteszelt helyzetben tartja (1. ábra). A szán (ei) vezérlőfelülete, mely a retesz (d^ vezérlőfelületéveill működik együtt, 65 hozza létre a kireteszelést (2. ábra). Az (a) csövön ülő (f) gáztok tartalmazza a gáz­hengert, melyben a (g) gázdugattyú moz­gatható; ennek hátsó vége az (e) száminál működik együtt. A gázdugattyúi: (h) rúgó 70

Next

/
Thumbnails
Contents