134999. lajstromszámú szabadalom • Óraműves gátlómű

Megjeient 1948. évi szeptember íió i-én. M A fi Y A 1? SZABADALMI.BIRrtSÄfl'­SZABADALMI LEÍRÁS 134999. SZÁM. XIX/C. OSZTÁLY. — M-12387. ALAPSZÁM.' Óraműves gátlómű. Melina S. A., Biíiiiiiigen (Svájc). A bejelentés napja: 1942. évi július hó 24. Svájci elsőbbsége: 1941. évi július hó 26. A találmány különösen egyszerű szerke­zetű óraműves gátlómű. Két egybevágó szimmetrikus fogaikkal egymásba kapasz­kodó gátlókerékből áll, melyek közül lég­ii alább az egyik külső erő határára forogni törekszik és melynek egyforma fogáig— miután azok mindkét gátiókerék ellentétes értelmű forgómozgásánál kapcsolaton ki vüli helyzetbe jutottak — felváltva leng-10 hető kapcsolószerv kimetszésébe kapasz­kodnak, melynek tengelye a gállókerekek tengelyeivel párhuzamos és azoktól egyenlő távolságra van. Emellett ezt a külső hajtóerőt vagy fe-15 szített rugó, vagy függő súly vagy pedig bármilyen más motorikus erő mint pl. rö­pítőerő is létesítheti. így pl. lövedékben va­lamely tömeget forgatható tengelyen kör­hagyóan úgy ágyazhatunk, hogy arra a lö-20 vedék forgása következtében röpítőerő hat ésl így tengelyére forgatónyomatékot fejt ki, melyet a hajtandó gátlókerékre fogazás útján vihetünk át, A mellékelt rajz a találmány példakénti 25 kivitelét ábrázolja. A kapcsolószerv szimmetrikus alakja is különféle lehet. A kapqsolószerv előnyösen az 1—3. ábrákban szemléltetett alakú. Ezekben az ábrákban (10) és (11) a két 30 egybevágó gátlókerék, melyek közül pl. a (10) kerék külső erő hatására forogni tö­rekszik, tőlük egyenlő távolságra van a lenghető (12) kaposolószerv, mely a (13) billegővel helytállóan össze van kötve, (14) a billegő rugója. Az 1. ábra a. kapcsoló- 35 szervet nyugalmi helyzetébén ábrázolja, va­gvis amikor a gátlókerekekre erő még nem hat. Ha már most a (10) kereket külső erő a nyíl irányában forgásba hozza, a (15) fog 4 Q a (12) kapcsolószervbe ütközik és azt lö­késsel forgómozgásba hozza. A kapcsoló­szerv (16) kimetszése balra mozdul el (2. ábra). Ebben a helyzetében a kimetszés nél­küli rész megakadályozza a másik (11) 45 gátlókerék (17) fogának az átmenését. Ha most a kapcsolószerv a (14) rúgó hatására visszalendül, akkor a (16) kimetszett része lehetővé testei a (17) fog átmenését, ami­koris az a kapcsolószervet jobbra löki (3. 50 ábra). Ekkor a (10) kerék következő (18) fogát a kimetszetlen rész ismét reteszeli. A kapcsolóiszerv újbóli visszalendülésekor ez a játék ismétlődik. Látható, hogy eközben, a kapcsolószerv 55 minden egyoldali kilendülésekor mindegyik gátlókerék a nyíl irányában fél fogközzel elfordul. Ezeknek a lökésszerű elmozdulá­soknak gyakoriságát — mint minden gátló­műnél — pusztán a kapcsolószerv, illetve a 60 billegő lengési ideje szabja meg. Azt is láthatjuk, hogy ennek a gátlómű­nek munkamódja szimmetrikus lefolyású. Az istoertetett gátlóműnél lényeges, hogy a gátlókerekeknek ugyanazokat a fogait f>5 használjuk mind a két gátlókeréknek egy­mással való kapcsolatára, mint pedig a kapcsolószervvel való együttműködésre.

Next

/
Thumbnails
Contents