134976. lajstromszámú szabadalom • Előrehajló evezőlapát-szerkezet

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134976. SZÁM. XV/C. OSZTÁLY. — Ii-8087. ALAPSZÁM. Előrehajtó evezó'Iapát-szerkezet. Dr. László Sándor oki. építészmérnök, oki. közgazdasági mérnök, Balatonkenese. A bejelentés napja: 1940. évi február hó 29. Találmányom olyan evezőlapát-szerkezet, melynek alkalmazása mellett a hajtott cso­nak haladása a tekintet irányába esik vagyis­nem mint az eddigi, szokásos evezésnél 5 hátra, hanem előre halad. Ez evezőlapát­szerkezet minden eddigi, hasonló célt szolgáló szerkezettől abban különbözik igen előnyö­sen, hogy egyszerű, ezáltal könnyen kezel­hető és előállítása nem költséges, rnííködte-10 tése alig különbözik a közhasználatú, villás evezőlapátétól, mert ugyanazon mozdulatok összességéből áll, mint a közönséges evezés; működtetése tehát nem, mint az eddigi, ha­sonló célú találmányoknál, gépszerű hajtás, 15 hanem olyan evezé>i mód, mely a sportszerű evezés jellegét továbbra is megőrzi. A találmány szerinti evezői apát-szerkezet kettéosztott evező részeinek forgószervvel, való egybekapcsolásából áll, mely a csónak 20 evezősvillája helyett ennek helyére, oly mó­don helyeztetik el, hogy ott vízszintes ten­gely körül foroghat. ' A mellékelt rajz 1. idoma a találmány szerinti evezőlapát-25 szerkezet felülnézete az evezés megkezdése előtt, 2. idoma ugyanaz az evezés első mozdu­lata után, 3. idoma ugyanannak elülnézete. evezés 30 közben, a csónak 1, idom (A—B) vonala sze­rinti keresztmetszetének feltüntetésével, 4. idoma a forgatószerv felülnézete, 5. idcma ugyanannak oldalnézete és 6. idoma ugyanannak elölnézete, Az itt említett, egyik kiviteli alaknál az 35 (a), (b), (c) evezőlapát-szerkezet vízbe me­rülő része az (a) lapát és kézzelhajtott része a (c) fogantyú forgószervvel, illetve két olyan (e), (f) fogasívvel van egybekapcsolva, melyeknek (g), (h) tengelye az azokat bur- 40 köló (b) tok alsó (j) és felső (i) lapjára merő­leges. A (b) tok a csónak (k) oldalfalán meg­erősített, két (1), (m) csapágyban a vízszin­tes (n), (n) tengely körül foroghat. Ez elren­dezés mellett az- (a) lapát és a (c) fogantyú 45 a tér bármely irányában mozoghat. Ha az 1. idom szerinti helyzetben lévő (a), (b), (c) evezőlapát-szerkezetet a (c) fogan­tyúnak a 3. idom szerinti, (d) nyíl irányú felemelésével, a vízszintes (n), (n) tengely 50 körül, forgó mozgásba hozzuk, az (a) lapát, a (D) nyíl irányában, víz alá kerül. Ha már most folytatólagoáan a (c) fogantyút, az 1. idom szerint, a (t) nyil irányában, magunk " felé húzzuk, úgy az (a) lapát, a víz (u) nyíl 55 irányú ellenállásánál fogva, a csónakot egy­idejűleg az (s) nyíl irányában előrelöki. A csónak haladási iránya az evezős tekintete irányába esik mindaddig, míg az (a), (b), (c) evezőlapát-szerkezet a 2. idomban feltünte- 60 tett helyzetet el nem foglalja. Ha az (a), (b), (c) evezőlapát-szerkezetnek e helyzetében a (c) fogantyút, a 3. idom sze­rinti (0) nyíl irányába nyomjuk, az (a) lapát teljesen a vízszín fölé kerül és nyomban 65 utána a (c) fogantyút, a 2. idom szerinti (p) nyíl irányában, előre toljuk, úgy az (a) lapát a vízszín felett, az (r) ív irányában, ismét

Next

/
Thumbnails
Contents