134953. lajstromszámú szabadalom • Mosogatóeszköz

134953. azon zsineg legyen keresztül húzható, hogy a mosogató eszköz annak segítségével, szá­radás céljaiból, felakasztható legyen. 4. Szabadalmi igénypontok: 5 1. Mosogató eszköz, jellemezve rúdra ero- 5. ,sített és a mosogatandó edényekkel köz­vetlen érintkezésbe kerülő, fonott vagy szövött anyaggal. 2.. Az 1. igénypont szerinti mosogató esz-10 köz oly kiviteli alakja, melynél a moso­gatandó edénnyel közvetlen érintkezésbe 6. ikerülő anyag gyapot-, kender- vagy lenfonal. 3. Az 1. igénypont szerinti mosogató esz-15 köz oly kiviteli alakja, melynél a fonott vagy szövött anyag mellett szilárd nyúl­vány is van-a rúdra erősítve. Az 1. igénypont szerinti mosogató eszköz oly -kiviteli alakja, melynél a rúd olyképen van kiképezve, hogy az étel- 20 maradékok lekaparására használható. Az 1. igénypont szerinti mosogató esz­köz oly kiviteli alakja, melynél a rúd­nak a mosogató eszközökkel el nem lá­tott vége át van fúrva vagy úgy van 25 kiképezve, hogy annáí fogva száradás végett felakasztható. Az 1. igénypont szerinti mosogató esz­köz oly kiviteli alakja, melynél a rúd fémből, csontból, műanyagból, sajtolt- 30 papirosból, fából vagy egyéb szilárd anyagból van. Felelős kiadó: dr, Sályl István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Nedeczky László igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents