134914. lajstromszámú szabadalom • Sorvégkiegyenlítő berendezés írásra alkalmas gépeken

Megjelent 1948. évi augusztus hó 16-án. » A GYÁR SZABADALMI I! 1 R 6 S A" G SZABADALMI LEÍRÁS 134914. SZÁM. IX/e. OSZTÁLY. — G-8888. ALAPSZÁM. Sorvégkiegyenlítő berendezés írásra alkalmas gépeken. Wanderer-Werke Aktiengesellschaft cégy Siegmar-Schöiiau, miíit a Goy és Kovalszky budapesti cég1 jogutódja. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 18. Az irtásra alkalmas gépeknél, tehát pl írógépeknél, könyvelőgépeknél, író-számoló­gépeknél, stb. a papír tartója mindegyik betű, jel vagy szóköz leütésénél bizonyos 5 darabbal — lépéssel — elmozdul és szaka­s'zos mozgásának befejezése után, tehát a sor végén rendesen nem ott áll meg, ahol a sor végének lenni kellene. Az irat jobb­oldali margója tehát nem egyenes. E hát-10 rány kiküszöbölésére való a találmány, mely írásra alkalmas gépeken felhasznál­ható oly berendezésre vonatkozik, amelyik­nél beállítható vezérlőalkatrésszel kapcsolódó hajtótag mindegyik lépésnél a papírtartó­ir, nak adalékos mozgást ad, hogy a készí­tendő irat sorait a kívánt egyenlő hosszú­ságra hozzuk. Ilyen készülékek alkalmazá­sánál mindenekelőtt els'ő másolatot kell kéj szíteni, amelynél a lépéshosszak egymás-20 sal egyenlőek és amelynél a sorok jobbol­dali vége legtöbbször nem egyezik a kívánt s'orhosszal. A kiegyenlítéshez szükséges sorhosszabbításoik illetve rövidítések megál­lapítása után készítjük el a tulajdonképpeni 25 iratot, amelynél a lépéshosszús'ágok szük­iségesí hosszabbításait és rövidítéseit mind­egyik s'ornál elvégezzük úgy, hogy az irat­nak egyenes jobboldali széle van. E célból az ismert efajta készülekeknél 80 a papírtartó kocsi és a kocsi fogasrúdja egymáshoz képest eltolhatók. Emellett a papírtartó kocs'in alkalmazott fogasrudat szokásos szerkezetű kápcsölóberendezés mindig egyforna lépéshosszakkal tolja el a gépal'lványhoz viszonyítva. Az a lelépés- 35 hossz azonban, amelyet a papírtartó, kocsi ténylegesen elvégez, a kocsi és 'a fo­gasrúd egymáshoz viszonyított eltoló­dásainak megfelelően változik. Ha a kocsi a fogasrúdhoz képest mindegyik jel 40 leírásánál és mindegyik szóköz (spácium) létesítésénél pl. 1/10 mm-rel balra tolódik el az írógépet elölről tekintve, akkor a kocsi mindegyik lépéshossza 1/10 mm-rel nagyobb lesz, mint a fogasrúd megfelelő 4f> lépéshostezúsága és az egész sor annyi tizedmilliméterrel lesz hosszabb, mint amennyi lépéshossz volt ebben a sorban. Ha viszont a papírtartó kocáit a fogasrúd­hoz viszonyítva mindegyik jel leírásánál és 50 mindegyik szóköznél 1710 mm-rel rövidebb lesz, mint a fogasrúd megfelelő lépéshosz­sizúsága. Az egész sor ez esetben anriyi tizedmilliméter.rel rövidül, ahány lépéshosz­szúság volt ebben a sorban. 55 Az eféle ismert szerkezeteknél bonyolult és sak helyet kívánó berendezés'ek csak kevés és elégtelen beállítási lehetőségeket adtak. Más ismert efféle berendezéseknél nem lehet minden további nélkül egyenletes' 60 baloldali margót létrehozni az iraton. A találmány célja oly sorvégkiegyenlítő berendezést létesíteni, amely egyszerű esz­közökkel és könnyű kezelés mellett mind­két oldalon egyenes margót ad és emellett 65 a lépéshosszúságok növelése, illetve rövidí-

Next

/
Thumbnails
Contents