134882. lajstromszámú szabadalom • Árusító csarnok

1948. évi augusztus h:> 2-:in. 15 MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134882. SZÁM. Vill/ll. OSZTÁLY. — F-9G65. ALAPSZÁM. >u-»rai Árusító csarnok. Fűrész Ferenc magántisztviselő, Miskolc. A bejelentés napja: 1942. évi január hó 22. A találmány vasbetonból, üvegbetónbó! vagy bármely korszerű, építőanyagbój vagy egyébből készült, utcai árusító csar­nok, pl. virág- vagy sörcsarnok, stb., inelv igen kicsiny helyet foglal el, úgyhogy az 5 atcaforgalmat nem zavarja, emellett csi­noskülseje folytán a város szépítésére szol­gál és az amúgy kihasználatlanul álló tér­vagy utcarészt jövedelmezte!!. A találmány, lényegében, köralakú vagy 10 stokszögletes tért körülzáró és bejáratok­kal, kirakati ablakokkal, valamint kirakat­­szekrényekkel ellátott oldalfalakból áll, me­lyeket virágtartónak kiképezett vasráccsal és csigalépcsővel ellátott, lapos tető borít. A csarnok belsejéből csigalépcsőn megkö­zelíthető és pl. csokrok, koszorúk, stb. kö­tözésére és tárolására szolgáló, földalatti helyiségbe jutunk, mimellett az egész csar­nok csak olyan nagy helyet foglal el, hogy 20 az^ árusítás benne lebonyolítható legyen, a külső, utcai forgalmat azonban ne zavarja. A találmány szerinti építmény, a csatolt rajzon, példaképpen fölvett kiviteli alakjá­ban van föltüntetve és pedig az 25 1. ábra a csarnok homloknézete, a 2. ábra pedig a csarnok alaprajza. A csarnok (a) oldalfalai itt nvolcszögle­­tes tért zárnak közre. A padozat az utca síkjánál valamivel magasabban fekszik, 8o rniértis a (k) bejárati ajtók előtt (b) feljáró­­lépcső van elrendezve. Az (a) oldalfalak (c) kirakatablakokkal vannak ellátva, melv ablakokhoz beugró (d) kirakatszekrények csatlakoznak. A csarnok belsejében a vevő­közönség ¡számára fenntartott (é) helyet a 35 kiszolgáló személyzet (g) helyétől az (f) árusító asztal választja el. A csarnok bel­sejéből (h) csigalépcső vezet a földalatti helyiségbe, ahol pl. a csokrokat, koszorú­kat kötözik és ahol az árukat raktározzák 40 és általában az üzemi munkát végzik. A csarnokot lapos tető borítja, mely (j) vas­ráccsal van körülvéve és virágok tartására alkalmas módon van kiképezve. A tetőre külön csigalépcső vezet. 45 Az egész csarnok csak olyan nagy, teret foglal el, hogy az elárusítás benne lebo­nyolítható legyen, de amellett az utcai for­galmat ne zavarja. Szabadalmi igénypont: 50 Utcai árusító csarnok, vasbetonból, ü\’eg­­betónból, vagy bármely korszerű építő­anyagból, jelemezve köralakú vagy sok­szögletes tért körülzáró, bejárati ajtók­kal éá kirakati ablakokkal, valamint ki- 55 rakatszekrényekkel ellátott oldalfalak­kal, melyeket virágtartónak kiképezett vasráccsal és csigalépcső föliárattal el­látott, lapos tető borit, mimellett a csar­nok belsejéből csigalépcsőn megköze- e:o üthető és pl. csokrok, koszorúk, stb. kötözésére vasv más áruk raktározá­sára és kezelésére szolgáló, földalatti helyiség nvilik. 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest. V.. Honvéd-utca 10.Felelős: Ncdeczky László igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents