134862. lajstromszámú szabadalom • Nyomóközeggel vezérelt billentőkészülék

Megjelent 1948. évi augusztus hó 2-áu. VAGYAI? SZABADAT; M I BÍR Ú SÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134862. SZÁM. XXI/b. OSZTÁLY. — D-5545. ALAPSZÁM. Nyomóközeggel vezérelt billentőkészülék. Daimler-Benz Aktiengesellschaft, Stuttgart- Untertürkliei m. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 10. Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 10. Pótszabadalom a 129.641 számú törzsszabadalomhoz. :o 15 van. ágyazást működési hajtómű olcsóbbá A találmány a 12í)t>ít. számú lörzssza­­badalom szerinti, különösen szemétgyűjtő géperejű járművek hulladékgyűjtő vödrei­nek billenlőszerkezeléhez való. nyomó­­közeggel vezérelt hajtómű, amelynek a nyomóközeggel váltakozva elleniéles érte­lemben terhelt lengő dugattyúja A találmány célja kedvezőbb viszonyok létesítése, a hajtómű módjának javítása, valamint a előállításának egyszerűsítése és tétele. A találmány abban van. hogy a Lengő­­dugallvú tengelye a lengődugattyú lengési terét határoló két tárcsában van ágyazva. Evégből a lengődugattyú tengelyének ágya­zott végét fejként alakítottuk ki, amely a kél említett tárcsa kimetszéseiben van ágyazva. A lengődugaltyút alkotó lap. a 20 'lengődugattyú tengelye és az ágyazó tár­csák a hajtómű tokján belül, elforgatható egységes egészet alkotnak. E szerkezeti egységbe nyúlik a nyomóközeget vezérlő forgótölattyú. A forgótol,attyúnak kizáró­lag fúrással, létesített• csatornái vannak, amelyek a lengődugattyú tengelyének le­jében kialakított vezérlő csatornákkal köz­lekednek. A jiyomóközegel gyűjtő terek és a vezetékek találmány szerinti elren­dezésével a szivárgás okozta olajveszlesé­­geket is elkerültük. A rajzon a találmány egyik példaként! kiviteli alakját tüntettük fel, mégpedig: az 1-, illetőleg 2. ábra szemétgyűjtő gép­25 30 kocsi billentő karjához való lengődugattyú 35 hajtóművét hosszmetszetben, illetőleg az első ábra II- II vonala menti kereszt­metszetben tünteti fel; a 3. ábrán az 1. és 2. ábra szerinti for­­gótolattyút eíforgás ellen biztosító eszközök 40 láthatók; a 4. ábra szemétgyűjtő gépkocsi hátul­­nézete; az 5. és G. ábra a 4. ábra szerintii szemét­gyűjtő gépkocsi hálsó végét leeresztett és 45 felemelt billentőkarral tűntél! fel; a 7a—7d ábrákon a 2. ábra szerinti ke­resztmetszet része látható, azonban a forgótolallyúnak és a tengődugallyú ágya­­zási fejének különböző helyzeteiben; a 50 8. ábra a találmány szerinti hajtóművel felszerelt szemétgyűjtő gépkocsi vázlatos f el ül nézete. A hajtómű (t; tengelye (2) tokon be­lül. ágyazásra alkalmas (3) fejben vég- 55 ződik. A (3) fej két (5,5) tárcsa (4,4) ki­­melszéseiben van ágyazva. Az (5,5) tár­csák a (2) tokban, elrendezett és a nyo­móközeget befogadó (6; tér homlokoldaiail kifelé löraítően lezárják. Az (1) tengely 60 az (5,5) tárcsákon kívül még harmadik helyen, és pedig a hajtómű (7) fedelében is ágyazva van. Az olajnak az (1) ten­gely és a (7) fedél, közli kiszivárgását (8) tömítés akadályozza meg. A hengeres 65 (2) toknak a (7) fedéllel szemben fekvő oldalán második (9) fedelet peremével rögzítettünk. F. fedélben (10) fogantyúval

Next

/
Thumbnails
Contents