134825. lajstromszámú szabadalom • Takaréktűzhellyel kapcsolt házi gőzfűtőberendezés

Megjelent 1948. évi augusztus hó 2-áu. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134825. SZÁM. U/h. OSZTÁLY. — A-46 15. ALAPSZÁM. Takaréktűzhellyel kapcsolt házi gőzfűtőberendezés. Almai József géplakatos, Kisterenye. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 16 A találmány szerint a takaréktűzhelybe vagy kályhába beépített és a fűtendő lakás nagyságától függő űrtartalma a mellékeit rajzon (A)-val jelzett gőzfejlesztőből a gőz 5 egy (B)-vel jelölt fő gőzbevezető csőveze­téken és az ahhoz csatlakozó vékonyabb gőzesövön át a lakóhelyiségben elhelyezett radiátorba kerül, azt felmelegíti. A lecsa­pódó víz alul egy (C)-vel jelölt felszálló cső- 10 vezetéken át a fő gőzbevezető csőnél ma­gasabban elhelyezett (D)-vel jelölt víztar­­tányba ömlik egy szűrőn át. A tartányban levő víz szintje és a fő gőzbevezető cső nívója között szintkülönbség van. A tar- 15 tány fenekéhez csatlakozik egy (E)-vel je­lölt leszálló csővezeték, amely egy, a fő gőzbevezető csőhöz alul csatlakozó és fe.­­felé nyíló, (F)-vel jelölt szelepen át van összekötve a fő gőzvezető csővel. 20 A gőzfejlesztőben fellépő túlnyomás folytán a gőz a fűtőtestbe ömlik, az ott lecsapódott vizet a gőztúlnyomás maga előtt tolva, a víz felszálló csővezetéken át a magasabban elhelyezett tartányba örn- 25 ük. Ezután az egész rendszerben leesik a nyomás, tehát a tartányból leszálló csőben levő vízoszlop különbség túlnyomóan nyitja az (F)-fel jelölt, megfelelően kiképzett, felfelé nyíló szelepet és a víz visszaömlik a fő gőzbevezető csövön a gőzfejlesztő víz- 30 tartányba. A fő gőzcsőben tehát alul he­lyezkedik el a visszafolyó víz, felül pedig a fűtőtest fe'.é áramló gőz. Ez a játék állan­dóan ismétlődik. A vízszükséglet tehát ke­vés, csak a magasabban elhelyezett víztar- 35 tányból párolgás útján csökkenő vízmeny­­nyiséget kell időnként pótolni. A thermosyphonos melegvízfűtéssel szemben előnye ennek a rendszernek, hogy sokkal kevesebb vizet kell felmelegíteni, to tehát tüzelőanyagot takarítunk meg vele, a napi főzéssel együtt a lakás fűtése is meg van oldva. Az ismert gőzfűtésekkel szemben az az előnye, hogy nem kell a kazánt a radiátoroknál mélyebb szinten el- 45 helyezni. A találmány lényege, hogy a fűtendő helyiségekkel egy szinten elhelyezett taka­­karéktűzhellyel oldja meg a lakás gőzfűté­sét oly. a rajzon (D)-vel jelölt víztartánv- 50 nyal megszakított csőrendszerrel, melynek legfontosabb kelléke a rajzon vázolt elren­dezésben egy felfelé nyíló szelep. A szelep szerkesztésének és kivitelezésének olyannak

Next

/
Thumbnails
Contents