134815. lajstromszámú szabadalom • Gázfejlesztő szilárd tüzelőanyagokhoz, kiváltképpen fához

Moírjolont 1948. évi augusztus hó 2-án. M A G Y A R S Z A II A D A L Ml Rí R 6 S A G SZABADALMI LEÍRÁS i .‘US ! ,1. SZÁM. V e OSZTÁLY. — Z-2-A8S. ALAPSZÁM. Gázfeljesztő szilárd tüzelőanyagokhoz, kiváltképen fához. Zenei* Alfréd mérnek, Ba>den bei Wien., mint a Gustloff- Werke Weiniar-i, ii lelve a Ilirtenberger Patronén-, Zündlmtclien. nnd Meíall warenfabrik, Ilirtenberg-i cég- .jogíitóílja. A bejelentés napja: 1939. évi február hó 25.* Németországi elsőbbsége: 1938. október 3. A találmány gázfejlesztő szilán! tüzelő­anyagokhoz, kiváltképpen iához, melynél az égés lefele irúnvul és cé.ja olvan berendezés létesítése, melynél biztosítjuk a levegőnek: 5 a tüzelőanyaghoz való tervszerű hozzáveze­­téséí. az akna falait az izzítási övezetben is biztosítjuk túlságos felhcvü'.és ellen, és lehetővé tesszük a l?veaőhozzávc-zch -hez való tömítő rsai lakozást. 0 Ezt a célt a találmány értelmében úgy érjük el. hogy az akna alsó »égét, méh ismert módon kúposán összeszűkül, felfelé az izzítási övezeten túl meghosszabbítjuk és hogy ez a meghosszabbítás alkotja a 15 kamra külső falát, melynek belső falát olyan hengeres 1 >étét alkotja, melynek Ie­­vegőbebocsáíó nyílásai vannak és melvnek lelső vége tölcsérszerű rész révén az akna felső falához csatlakozik.-0 A kamra lelso kiszélesített icszenek köz­­bülső fala lehet, melyben szabályozható Ie\egőbebocsátón\ ílások a annak avégett, hogy a lúvókákboz egyenletes elosztásban jutó Icyegőt, [>I. tolattyúk segítségével kéz­­-5 zel. vagy önműködően csappantyúkkal sza­bályozhassuk. Az akna falának az izzítási övben kettős Iáiként való kialakítása és a külső levegőnek az ilvmódon alkotott kamrán át való odavezetése számos jelentős előnyt nvújt. Elsősorban is az akna belső falátlevegőbe áramlása állandóan ö\be;s való túlságos felhő ülését elkerüljük. Ennek folytán a hegesztési helyeket mér­téken felül igénybevevő alakváltozások el­maradnak és az anvago.t is jelentősen ki­­mél Tik. A levegőhozzávezetésnek a kamrá­hoz \a!ó csatlakoztatását erős felhevüléssel szén !,en ugyancsak védjük és ezáltal a csatlakozásokat konnven tömítő állapotban tarthatjuk. A találmány ezenkívül igen egv­­szerű i’s ol 'só fe.építést tesz lehetővé, mely önműködő tűzheíyképződést és szakszerű üzemet biztosít. A rajz a találmány szerinti gázfejlesztő példaké.iti kivilei a akjának homlokrajzát ^ — részben metszetben — szemlélteti. Az akna hengeres (I) felsőrészéhez csat­lakozik a (2) alsórész. mely lefelé kúposán összeszűkül. Ennek a (2) résznek (4 középső áttöréssel ellátott cserélhető (3) lemeze van. 50 A (.'}) lemez fölé hengeres (5) rész van il.esztve, niclv az izzítási ö\ Ívelvén a belső al.nalalat alkotja es befelé irányuló (6) fúvókái vannak. A hengeres (5) rész felső vege iöliscrszcrűeii kiszélesedve, az akna * Ez a nap a 2810/1042. M. K. rcn<; ide jen lelt !?zabailai:ni bejelentés napin. ;*';*l 4. sj-a •¡Ti.eiméi nehcn a voll j.!gos/.I;ív lialú^.áírnál annak

Next

/
Thumbnails
Contents