134797. lajstromszámú szabadalom • Levegő, hozzávezetés megfordított égésű gázfejlesztőkhöz

• Megjelent 1948. évi július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134797. SZÁM. V/e/2. (V/d/2.) OSZTÁLY. — K-16238. ALAPSZÁM. Levegó'hozzávezetés megfordított égésű gázfejlesztőkhöz. Klöckner-Humboldt-Deutz A. G. cég, Köln. A bejelentés napja: 1934. évi augusztus hó 7.* Németországi elsőbbsége: 1933. évi augusztus hó 26. Lefelé menő huzamiránnyal biró gázfej­lesztőknél hosszabb idő után zavarok mu­tatkoztak, ha az illető bereindiezós ütemesen szívó motorral, pl. lassan futó egy- vagy 5 kéthengeres motorral lett üzemben tartva. Kitűnt, hogy a motor beereszltőszelepénejk gyors zárása által a fejlesztett gázok torlód­tak lés a gyűrűcsatornákként kiképezett le­vegőhozzávezetósbe kjgázologtatási párák 10 kerültek1 , ott idővel kátrány eldugulást idéz­tek elő, úgyhogy a berendezés lassanként hasznavehetetlenné vált. A találmány ezt a hátrányt kiküszöböli azáltal, hogy a visz-Bzacsapócsappantyú a beszívott levegő ide-15 oda mozgását -a gázfejlesztőbe vissza és a gyűrűcsatornábia megakadályozza. A rajz a találmány egy kiviteli példáját mutatja. A feltüntetett (a) gázfejlesztőnél, mely megfordított elégélssiel dblgozijk, a leve­gőt a (b) gyűrűcsatomán át vezetjük be. 20 A tüzelőanyag a (c) rostélyon nyugszik, a fejlesztett gáz pedig a (d) csőcsonkon át jut a motorhozL Az elgázosító levegői a gyűrűcsatomába az (e) visszacsapócsappan­tyúin át lép be. 25 Szabadalmi igénypont .­Berendezés szívógázfejlesztőkhöz, me­lyek lefelé menő huzamiránnyal dolgoz­nak és lassan futó gázmotorokat, külö­nösen egy- vagy kéthengeres motorokat 30 táplálnánk, azzal jellemezve, hogy a győríí­csatornaként kiképezett levegőhozzávez©­tés egy visszacsapócsappantyúval1 van el­látva. 1 rajzlap melléklettel. * Ez a nap a 2810/1942. M. E. sz. rendelet 4. §-a értelmében a volt jugoszláv hatóságnál araiak iácíén tett szabadalmi betclentes naina. Felelős kiadó: dr. Sályi István szabadalmi bíró. Sílkra-nyomda, Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Nedeczky Lás?,ló igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents