134749. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés szövetek szalagokra való bontására

Megjeleni 1948. évi július hó 15-én. its MAGYAR SZABADALMI BFRrtRÄfl SZABADALMI LEÍRÁS 134749. SZÁM. XlV/e. OSZTÁLY. — 3-19234. ALAPSZÁM. Eljárás berendezés szövetek szallagokra való bontására. Semperit Gummiwerke Aktiengesellschaft cég", Wien. A bejelentés napja: 1942. évi november hó 25. Németországi elsőbbsége: 1942. évi oktJber hó 23. Vulkanizálatlan gumizott oly szövetek alkalmazása, aminőket például kalandere­ken gyártanak, feltételezi, hogy ezeket a vulkanizálatlan, tehát ragadós szöveteket 5 vagy a ragacsosságot csökkentő poralakú anyagokkal hintsék be, vagy pedig az ilyen szövetek közé azok összeragadását meg­gátló, nem gumizott szövetrétegeket teker­cseljenek. Ha ezeket készletcsévékre teker-10 cselt, például porral behintett szöveteket ebben az alakjukban kell tovább felhasz­nálni, akkor a beporzáshoz használt anya­got a szövet újbóli ragacsossá tétele végett mosószerrel eltávolítják, ha pedig be nem 15 porzott szövetet dolgoznak fel tovább, úgy azt a szövet mellé fektetett vászonról le kell tekercselni. Bizonyos gyártmányok elő­állításánál szükséges, hogy a szövés széles­ségében gumizott és vászonnal együtt fel-20 tekercselt anyagot a további feldolgozás közben hosszirányban szalagokra hasítsák. Ennél az eljárásnál az egész szövetpálya lefuttatása után a szövetet ismét a hengerre vissza kell tekercselni. Ez a körülményes és 25 nem mindig szabatosan foganatosítható munka a találmány szerinti eljárással el­kerülhető. A találmány értelmében a szalagokra osztandó szövetpályát egymagában vagy 30 pedig azzal együtt tekercselt szövettel egy­mással párhuzamos és egymással szemben­fekvő két hengerre felváltva tekercseljük és feltekercselés közben a szövetet szala­gokra hasítjuk. A találmány szerinti eljárás foganatosí- 35 tására alkalmas berendezés egyik példa­kénti kiviteli alakját a rajzban távlati kép ben tüntettük fel. Az (1) hengerre van feltekercselve a (2) gumizott szalag és azzal együtt a hengerre 40 futtatott (3) szövet. A két szövetet együtt az (1) hengerről az (5) hengerre tekercsel­jük és a két henger között a porral be nem • hintett gumizott (2) szövetből kívánt széles­ségű (4) szalagokat választunk le. A (3) 45 szövetet és a .(2) szövet szalagokra még fel nem osztott részét az (5) hengerre teker­cseljük fel, melyet az (1) hengerrel szem­ben, azzal párhuzamosan rendeztünk el. A két (1) és (5) hengert előnyösen (6). hor- ;,o dozóhengerekkel támasztjuk alá, melyek ön­magában ismert módon, akként vannak el­rendezve, hogy forgástengelyüknek a fel­tekkercselő hengerek forgástengelyétől való távolsága a hengereken fekvő rétegek vas- 55 tagságával változik. Ha az egész szövet­pályát az (1) hengerről az (5) hengerre te­kercseltük, akkor a hengereket ellentétes értelemben járatjuk és a szövetnek a két henger közötti elhaladása közben abból to- 60 vábbi szalagot, vagy szalagokat válasz­tunk le Szabadalmi igénypontok: Eljárás szalagoknak-szövetekből, külö­nösen gumizott, porral be nem hintett n5 szövetekből való leválasztására, melyre

Next

/
Thumbnails
Contents