134734. lajstromszámú szabadalom • Sebességváltómű, járművekhez

Megjelent 11)48. évi július hő 15-én. ~^ú& .HAGY A R 'S Z Ä B A 1) A L M! BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134734. SZÁM. V/d/3., (V/e/i., XX/a/2.) OSZTÁLY. — H-l 1463. ALAPSZÁM. Sebességváltómű, járművekhez. Hely fi Andor kereskedő, Nagyvárad. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 31. A találmány sebességváltómű, járművek­hez, mely a közvetett hajtásból a közvetlen hajtásba és viszont az átmenetet, továbbá a terhelés-ingadozásokkal számolva, a jár-5 mű egyenletesen fokozódó vagy egyenlete­sen lassuló mozgását ugrások, zökkenések nélkül biztosítja, végeredményben a mo­tort, a jármű alkatrészeit és magát a se­bességváltóművet kíméli. Az állandó kap-10 csolás a sebességváltómű minden egyes részében folytonosan érintkező' fogak alkal­mazását teszi lehetővé. A találmány sebességváltómű, járművek­hez, jellemezve két oly napfogaskerék-15 bolygófogaskerék-rendszerrel, melyeknél a napfogaskerekek egymástól eltérő átmérő­jűek, közös a mértani tengelyük és a két napfogaskerék-bolygófogaskerék - rendszer közül az egyik rendszernek egy vagy több 20 elemét befolyásoló szervekkel. A találmány értelmében az egyik nap­fogaskerék-bolygófogaskerék-réndszer boly­gófogaskerekeinek átmérője a másik nap­fogaskerék-bolygófogaskerék-rendszer boly-25 gófogaskerekeinek átmérőjétől eltér. Ac egyik rendszer bolygófogaskerekei a másik rendszer megfelelő bolygófogaskerekeivel közös tengelyeken vannak ékelve. A találmányt továbbá az egyik rendszer 30 napfogaskerekét hordozó közbenső tengely és a közbenső tengely egy részét körül­vevő, a másik rendszer napfogaskerekét hordozó csőtengely jellemzi. A találmány értelmében a két napfogas-• 35 kerék-bolygófogaskerék-rendszert az össze­tartozó bolygófogaskerekek tengelyeit sza­badon forgathatóan ágyazó, a hajtótengely által- közvetlenül forgatott tok vagy váz veszi körül. A találmány értelmében a közbenső ten- 40 gely és a csőtengely közötti kapcsolószerv oly szabadonfutó szerkezet, melynek egyik eleme a csőtengelyre, míg a másik eleme a közbenső tengelyre van erősítve. A találmány szerinti sebességváltóművet i5 továbbá a csőtengelyre vagy a szabadon­futó szerkezetnek a csőtengelyre erősített elemére ható fék, a közbenső tengelynek a hajtótengellyel ellenkező irányú forgását megakadályozó szerv, pl. kilincsmű vagy 50 szabadonfutó szerkezet és a csőtengely és a közbenső tengely közötti kapcsolatot léte­sítő szervet és a közbenső tengelynek a hajtótengellyel ellenkező irányú mozgását megakadályozó szervet befolyásoló közös 55 vezérlőmű jellemzi, mely utóbbi az egyik ; szerv beiktatott helyzetében a másik szer­vet kiiktatott helyzetében tartja és viszont. A mellékelt rajz a találmány szerinti se­bességváltómű példaképpen vett megoldási 60 alakjait mutatja. Az 1. ábra az első megoldási alak homlok­nézete. A 2. ábra az 1. ábra A—B—C vonala men­tén vett, egy síkba forgatott metszet, illetve 65 nézet. A 3. ábra a 2. ábra D—E vonala mentén vett keresztmetszet és részben nézet. A 4. ábra a 2. ábra F—G vonala mentén vett keresztmetszet és részben nézet. Az ' 70

Next

/
Thumbnails
Contents