134733. lajstromszámú szabadalom • Kárpitos nemez és eljárás előállítására

Megjelent 1948. évi július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134733. SZÁM. VIIl/f. OSZTÁLY. — H-10936. ALAPSZÁM. Kárpitos nemez s eljárás előállítására. Hartstein Jakab textiltechnikus, Budapest. A bejelentés napja: 1940. évi augusztus hó 26. A kárpitosok által párnázásra használt anyagokat főként szőröket fonás útján gön­döríteni szokták. Fonás után a rostokat új­ból fellazítják és a lazított szőrtömeget a 5 borítandó felületre helyezik oly módon, hogy a szőrborítás az alátétbe egyenletes vastag­ságú réteget képezzen. Ez a művelet meg­lehetős gyakorlatot és sok időt igényel, miért is többféle módon igyekeztek a vatta-10 rétegekhez hasonló szőrbundát előállítani, melyből a kárpitos a borítandó felülethez szükséges nagyságú darabot kiszabhatja. Ilyenek többek között a fonott és lazított szőrből gumizással összeragasztott rost-15 bunda. Egy másik megoldás szerint a rost­bundát két szövet közé helyezik, a szövete­ket a rostbundán is átmenő fonallal varrás útján egyesítik és így egy paplanszerű szab­ható kárpitozó szövetet nyernek. • 20 A találmány szerinti kárpitosnemez is szőrből álló rostbunda, azonban legalább is nagyobb részében fonatlan szőrből van, minthogy a kísérletek folyamán kitűnt, hogy a tisztán, vagy nagyrészt fonatlan 25 szőrből álló rostbundának — gyapjú mód­jára gőz jelenlétében történő nemezelése által — előnyösen, az u. n. körrezgő neme­zelőgépen,;— a fonatlan szőrök is oly kú­száltan és csavarodottan helyezkednek el és 30 rögzítődnek a bundában, mintha az fonott szőrökből állana. Az ily módon készült kár­pitosnemez megfelel a tökéletes párnázó anyag mindkét feltételének t. i. hogy. rugal­mas és szabható. Minthogy pedig az isme­retes szabható párnázó anyaggal szemben 35 csak egy munkamenetben készül, ellenére, hogy legalább is egyenértékű, az ismert párnázó anyaggal, annál lényegesen olcsóbb. Kitűnt továbbá a kísérletekből az is, hogy a nemezelődés lényegesen javítható, ha a 40 szőrfélékhez kevés, (3—10%) gyapjút is hozzákeverünk, különösen akkor, ha a rost­bunda nem tisztán állati szőrökből áll, ha- ' nem állati és növényi eredetű, például .ten­gerifű, pálmaháncs, kender, juta, valamint 45 esetleges mesterséges párnázó anyagok ke­verékéből van. A találmány szerinti kárpitosnemez ügy is készíthető, hogy az egyik, vagy mindkét oldalán lágyabb rostanyagokkal, például 50 gyapjúval van borítva, amely szőrréteggel össze van nemezelve. Az ily módon készült nemez használatánál a szövetek borításánál használatos vatta megtakarítható, melynek tudvalevően az a célja, hogy a szőrszálak 55 kibújását megakadályozza. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás kárpitosnemez előállítására, azzal jellemezve, hogy az párnázási célokra használatos szőrfélékből álló 60 rostbundát gyapjú módjára nemezelünk. 2. Az 1. igénypontban meghatározott el­járás foganatosítási módja, azzal jelle­mezve, hogy a szőröket 3—10% gyap­júval keverjük. 65

Next

/
Thumbnails
Contents