134693. lajstromszámú szabadalom • Tűz- és betörésmentes kazetta és eljárás előállítására

Megjelent 1948. évi július hó 15-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134693. SZÁM. XVIII/b*. (Vlll/a.) OSZTÁLY. — K-16343. ALAPSZÁM. Tűz- és betörésmentes kazetta és eljárás előállítására. Kovács László gryári képviselő, Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi február hó 16. Áz ismert tűz- és bétörésmentes kazetták még a falba beépítendő kazetták is, acél­lemezből készülnek. A falba beépített acél­kazetta hátránya, hogy nem alkot a fallal 5 szerves egészet, úgy, hogy feszítővassal aránylag könnyen kiemelhető és hogy bel­seje, ajtajának hegesztő lánggal való meg­nyitása után, hozzáférhetővé válik. További hátránya, hogy tűzvész esetén 10 az acéllemez deformálódik és esetleg meg is olvad, amikoris a benne lévő értékek el­pusztulnak. A lakóháznak robbanóbombá­tól eredő megsérülése esetén sincs a ka­zetta elpusztulás ellen megvédve. N 15 A találmány célja oly kazetta létesítése, mely a fenti' hátrányokat kiküszöböli -és emellett a háborús gazdálkodástól nem érin­tett anyagból készül. A találmány szerinti kazetta betonból, cél-20 szerűen vas- vagy acélbetonból vagy mű­kőből készül. Műkövön cementből és adalékanyagból, pl. kő-, márvány- és/vagy aszbesztzuzalék­ból álló keverékekből, készült kő értendő. 25 Ha a kazetta falai betonból vagy vas­betonból vannak, egyes falak, főleg a hom­lokfalak műkőréteggel boríthatok. , A kazettái falai betonból vagy vasbeton­ból, míg ajtaja vasból vagy acélból is ké-30 szülhetnek. Ha a fegyverzetvasak egy része, pl. a kazetta hátsó falába ágyazott vasak a ka­zettából kinyúlnak, akkor elősegítik a. ka­zettának a falba való bekötését. Más kiviteli alaknál a kazetta külső fala- 85 ból dudorok nyúlnak ki, vagy a falba hor­nyok vannak besüllyesztve, ami ugyancsak megkönnyíti' a falba való bekötést. A találmány szerinti kazetta fala a szo­kásos pénzszekrény-betörőszerszámoknak 40 ellentáll és még csákánnyal sem verhető széjjel. Ha a kazettát betonfalba vagy oszlopba ágyazzuk be, akkor a fa! vagy oszlop anya­gával monolittá válik és a tűznek éppen 45 úgy ellentáll, mint maga a vasbetonoszlop. A kazetta a betonfal vagy oszlop üregé­ben is kialakítható, mely üreg vasbetonaftfi­val elzárható. A kazetta, természetesen, hézag mégha- 50 gyásával téglafalba vagy oszlopba! is be­köthető. Ekkor a kazettát a falban vagy osz­lopban kialakított üregbe helyezzük és a hézagot cementlével vagy cementhabarcs­csal töltjük ki. 55 A kazettaajtó és a vele együttműködő kazettafal, a tökéletes zárás biztosítása cél­jából, rézsútos kiképzésű. A kazetta ajtaja a kazetta fenék- és fedő­lapjának üregében elhelyezett csap körül QQ elfordulhat, amikoris az ajtó oldalt nyílik; a "csapnak a kazetta oldalfalaiban való elren­dezése esetén le- és felfelé is nyílhat. A zá­rat célszerűen maggal -létesített üregben . helyezzük el. . 65 A kazetta felülete műkőburkolattal is el­látható, hogy a falból kiálló kazettafelület

Next

/
Thumbnails
Contents