134685. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szigetelő és más célra is alkalmas likacsos, szervetlen, adott esetben szerves vagy szervetlen rostokat tartalmazó anyagok előállítására

Megjelent 1948. évi július hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BIEÓSlG SZABADALMI LEÍRÁS 134685. SZÁM. VIIl/a. (XVII/c.) OSZTÁLY. - G-9319. ALAPSZÁM. Eljárás szigetelő és más célra is alkalmas likacsos, szervetlen, adott esetben szerves vagy szervetlen rostokat tartalmazó anyagok előállítására. Deutsche Gold- und Silber-Scheídeanstalt vormals Koessler cégr, Frankfurt/Main. A bejelentés napja: 1941. évi március hó 12. Németországi elsőbbsége: 1940. évi március hó 23. E találmány eljárás szigetelő és más célra is alkalmas likacsos, szervetlen, adott eset­ben szerves vagy szervetlen rostokat tar­talmazó anyagok előállítására, gázfejlesztő 5 szerek segélyével, aránylag sok vízzel ke­verendő két alapanyagból. Az egyik alap­anyag a gyártmányt a művelet kezdetén szilárdítja, a másik pedig a végső szilárd­ságot létesítő alkatrész. E két alapanyag-10 hoz előnyösen még rostanyag is keverhető, továbbá szigetelő, keményítő, vízálló és más, esetleg szükségesnek mutatkozó anya­gok is. A találmány szerinti eljárás például a kö-15 vetkező módon foganatosítható: ! Kellő mennyiségű vízben rostanyagot osztunk el egyeneletesen, például salakgya­potot, azbesztet vagy más ásványi vagy szerves rostanyagot. E keverékhez gip-20 szét vagy más kötőanyagot adunk, mely már a művelet elején bizonyos összetartást biztosít és azután vagy egyidejűleg egy második, a gyártmány végleges megszilár­dítására való, komponenst, például agyagot 25 vagy a kereskedelemben „wilkinit" név alatt ismeretes alumíniumszjlikátAkat, víz­. üveget vagy más szilikátot. . A keverék homogenizálása után, gázlehasító szert adunk hozzá a gyártmány likacsossá téte-30 lére, például hidrogénszuperoxidot vagy ennek valamely sóját, élesztőt, stb., mihez bontó katalizátor is járulhat, például barna­kő, vérszén, stb. vagy vegybontással gáz­fejlesztő anyag, mint hipokloritok, perm,an­ganát, stb. Túlgyors gázelillanás elkerülé- 35 sere buborékstabiüizáló szerek alkalmazha­tók, például szaponin, szappan, enyv, tej, törökvörös olaj, kátrányolajok, mint a fa-és kőszénkátrány 100—300 C° közti vala­mely frakciója, továbbá faszurok lúgos ki- 40 vonatának bepárlása révén előállított ter­mékek, melyeknek mennyisége a buborék­nagyságot befolyásolja. Minél kevesebbet adagolunk ezen buborékstabilizáló anyagok­ból, annál nagyobb buborékok keletkeznek, 45 vagyis annál nagyobbak lesznek a termék likacsai. • Az összes adalékok hozzákeverése után a keveréket végleg homogenizáljuk és vagy a gázfejlődés előtt vagy utána formákba 50 öntjük. Előnyösebb a gázfejlődés utáni ön­tés, mely esetben a formák teljesen meg­tölthetők, mert további térfogatnövekedés nem fog bekövetkezni. Célszerű a keveréket a gipsz lekötése 55 előtt vagy legkésőbben a gipsz megkemé­nyedése kezdetén mintákba önteni. Nagy­tömegű keverékkel dolgozva, a gipsz lekö­tését a késleltető szerek, például enyv, hoz­záadása célszerű. A gipsz teljes lekötése 6 Q után a formát eltávolítjuk és a terméket mintegy 100—150 C° hőmérsékleten szárít­juk. Ily módon laza szigetelő anyag kelet­kezik, melynek térfogatsúlya literenként 0.2—1 kg. A szárítást, az idomtestek to- 65 vábbi megszilárdítása végett, égetés követ-

Next

/
Thumbnails
Contents