134670. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nagyértékű vasércnek vagy bauxit villamos nagyolvasztóban történő olvasztásához való előkészítésére

Megjelent 1948. évi július hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134610. SZÁM. IV/h/1. (XH/g). OSZTÁLY. — 31-12700. ALAPSZÁM. Eljárás nagyértékű vasércek vagy bauxit villamos nagyolvasztóban történő' olvasztáshoz való előkészítésére. Metallgeseliscliaft Alitieng’esellscliaft, Fraukfurt a. M. A bejelentés napja: 1943. évi április hó 2. Németországi elsőbbsége : 1942. évi június hó 11. A találmány eljárás nagyértékű vasércek, koncentrátumok, különösen piritpörk vagy bauxit eiÖKesznesére a viuamos nagyolvasz­tóban való kohósításhoz. A kohositáshoz, 5 illetve a salakképzéshez szükséges mész­­adalékot eddig darabos alakban közvetlenül a villamos nagyolvasztóba adagolták és az ércet szükség esetén Önmagában zsugorí­tották. 10 A találmány értelmében az ércek kohósi­­tásához szükséges mészadalékot a villamos kemencébe mar az ércek zsugorításakor adagoljuk, hogy a töltet villamos ellenállá­sát növeljük, mert a nagyértékű vasércek 15 zsugorításánál a meddőkőzet hiánya miatt és mivel főleg Fe^Oj keletkezik, tulnagy a villamos vezetőképesség. Kitűnt ugyanis, hogy az ércek túlcsekély villamos ellen­állása következtében a villamos nagyol- 20 vasztóban való kohósítás közben az ércek nagyolvasztásánál fellépő nehézségeket ekként kiküszöbölhetjük. A mésznek a vasércek zsugorításánál való beadagolása önmagában ismert. (Lásd 25 „Archiv für das Eisenhüttenwesen” 12. kö­tet, 1938—39, 525—528 oldalak.) Az ilyen mészadaléknak azonban az volt a célja, hogy a savanyú ércek kohósítását hígfolyós salak keletkezése útján lehetővé tegye. 30 Ezzel szemben a nagyértékű vasércék vagy bauxit zsugorításánál adagolt mész­adaléknak az a feladata, hogy a nagy­­olvasztóban való utólagos kohósításnál a töltet villamos ellenállását növelje. Ennek következtében nagyobb feszültséggel dől- 35 gozhalunk, ami az árambevezető sínek ke­resztmetszetének csökkentését teszi lehe­tővé. Ezzel tehát az ércek megolvasztása sokkal egyszerűbbé válik. Mivel a mészadalék zsugorítás közben 40 hajlamos a zsugorított anyag szilárdságá­nak csökkentésére, a találmány értelmében továbbá a meszet finomra őrölt, mintegy 1 mm alatti szemnagyságban adagoljuk, mert ekkor a zsugorított tömeg szilárdsága 45 kevésbbé csökken. A zsugorított tömeg nö­velése, illetve a szilárdságnak a mészada­lék következtében való csökkenésének meg­­gátlása végett önmagukban vagy kombi­náltan további rendszabályokat is alkalmaz- 50 hatunk, mint például a zsugorított anyag rétegvastagságát a zsugorítószalagon 30 cm fölötti magasságra növelhetjük, továbbá zsugorítás közben a tüzelőanyagadalékot a zsugorításhoz szükséges mértéken túl, pél- 55 dául a zsugorítandó érc súlyára vonatkoz­tatva 8%-ról 9%-ra növelhetjük. Célszerű továbbá, ha a zsugorított anyagot a zsugo­rítóberendezésből forrón dobjuk ki, tehát nem hidegen szívatjuk el és ezután lassan 60 lehűlni hagyjuk Szabadalmi igénypontok: I. Eljárás nagyértékű vasércek vagy bauxit előkészítésére a villamos nagy­­olvasztóban való olvasztáshoz, mész 65

Next

/
Thumbnails
Contents