134653. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mélyhúzható bádogoknak nemesíthető alumíniumötvözetekből való előállítására

Megjelent 1948. évi július hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 134653. SZÁM. XVI/C. OSZTÁLY. — D-5769. ALAPSZÁM. Eljárás mélyhúzható bádogoknak nemesíthető alumíniumötvözetekből való előállítására. Dürener Metallwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Bo rsigwalde. Pótszabadalom a 130211. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja: 1943. évi március hó 10. Németországi elsőbbsége: 1942. évi május hó 28. A 130.211. számú törzsszabadalom leírása eljárást ismertet mélyhúzható bádogoknak nemesíthető alumíniumötvözetekből való előállítására, melynek értelmében a kész-5 méretre hengerelt, még nem nemesített bá­dogokat olymértékben izzítjuk elő, hogy az anyag éppen rekrisztallizálódik. Ez az eljá­rás főleg a nagyszilárdságú nemesíthető aluminiumötvözeteknél fontos, melyek a 10 DIN 1713. számú szabványban megadott Al—Cu—Mg-ötvözetcsoporthoz tartoznak. Az előizzításhoz a törzsszabadalom leírása értelmében 320—360 C° izzítási hőmérsék­let alkalmas. Az izzítás időtartama sófür-15 dőben való izzításnál, mintegy l U — 1 óra. Az izzítási hőmérséklet és időtartam meg választása főleg a mangántartalomtól függ, a találmány szerinti eljárás előnye különö­sen csekély, Vagyis mintegy 0,4% alatti 20 mangántartalmú ötvözeteknél mutatkozik., Az eljárás továbbfejlesztéseként a továb­biakban a 0—0,4% mangátartalmú neme­síthető Al-Cu-Mg-ötvözetek előízzítását nö­vekvő mangántartalommal fokozódó, 290— 25 320 C° közötti hőmérsékleten foganatosít­juk, miközben az izzítási időtartamot leg­alább mintegy 5 órára kell növelnünk. Ilyen alacsony izzítási hőmérsékleteknél az a nagy előny adódik, hogy az izzítási időtartamot 30 nem kell pontosan betartani és az előizzítás eredményét huzamosabb izzítási időtartam sem veszélyeztet'­Az Al-Cu-Mg-ötvözetekkel kapcsolatos összes vizsgálatok oly bádogokra vonatkoz­tak, melyek 10—50%-os hideg megmunká­lást szenvedtek. Ezek azok a hidegkihenger­lési fokok, melyeket a nagyszilárdságú Al-Cu-Mg-ötvözeteknél eddig szokásos módon utolsó szúrásként a hőkezelés előtt alkal­maztak. További kísérletek alapján, melyek 50% fölötti hidegkihengerlési fokra kiterjedtek, kitűnt, hogy mind az előizzítási hőmérsékle­tet csökkenthetjük, mind pedig rendszerint az előizzítási időtartamot is 'ínegrövidíthetiük és hogy célszerű, ha az előizzítási eljárást oly ötvözeteknél is alkalmazzuk, melyek több mint 0,4% mangánt tartalmaznak. Ügy találtuk például, hogy oly alumínium­ötvözetnél, mely mintegy 4,2% rézből, 0,8% magnéziumból, 0,3% mangánból és mara­dékban kereskedelmileg szokásos alumí­niumból áll, az előizzításhoz 290 C° izzítás? hőmérséklet és egy óra izzítási idő felei meg, ha a bádogok utolsó kihengerlési foka 55 mintegy 75% magasságcsökkenés volt. x Azonos összetételű, azonban 0,6% man­gánt tartalmazó ötvözetből készült és mint­egy 75% kihengerlési fokkal kihengerelt bá­dogoknak már egy óráig 300 C°-on való 60 előizzítás elegendő. Ilyen bádogok ékhúzó­kisérleténél ötszörös nyújtás és izzítás után a finomszemcséjű szerkezet gyakorlatilag változatlan maradt. Nagymértékben kihen^

Next

/
Thumbnails
Contents