134648. lajstromszámú szabadalom • Ceruzahegyező, mely egyben ceruzavédő

Megjelent 1948. évi július hó 1-én. MAGYAR SZABADALMI BIRÓSAG SZABADALMI LEÍRÁS 134648. SZÁM. IX/a/b. OSZTÁLY. — B-15751. ALAPSZÁM. Ceruzahegyező, amely egyben ceruzavédő. Bárkány Walterné, szül. Schanzer Erzsébet háztartásbeli, Budapest. A bejelentés napja: 1943. évi január hó 23. A találmány lényege az, hogy két magá­banvéve ismert tárgyat, éspedig a ceruza­védőt és a ceruzahegyezőt egyesítjük. Il\­módon oly használati tárgyat kapunk, mely 5 a ceruza végére helyezhető, azon meg­marad, tehát ceruzavédőként jól használ­ható, de emellett a hegyezésre alkalmas éllel is el van látva, miáltal a ceruzát vele meg lehet hegyezni. A használat közben 10 leghelyesebben úgy járunk el, hogy akkor amikor a ceruzavédőt levesszük a ceruzá­ról, azt egyszer meg is forgatjuk, miáltal a ceruza meghegyeződik. Természetesen fel lehet fogni a találmány szerinti újítást 15 »gy 13, hogy az ismert ceruzahegyezőt védőként alakítottuk ki, vagy olykép, hogy az ismert ceruzavédőt hegyezővel láttuk ei. A csatolt rajz három példaképpeni kiviteli alakot metszetben mutat. Az 1. ábra sze-20 rint a szokásos szerkezetű (1) ceruzahe­gyező a (2) toldatta! van ellátva, mely esetleg olyan, hogy könnyen oldható, vagyis az (1) részről eltávolítható. A hen­geres (2) toldat belső részén csavarmenet 25 van, mely a toldat vége felé ellaposodik, tehát ez a toldat a ceruzára szorítható, amennyiben a csavarmenet egy kissé be­vágódik a ceruza fájába. Ilymódon az (1), (2) rész a ceruza végére erősíthető, de 30 emellett az említett csavarmenet a forga­tást nem gátolja, tehát a ceruzát könnyen lehet hegyezni. A rajz nem mutatja azt a részt, amelyen át a (3) vágókés által leszelt forgács eltávozik, de természetesen annak nincsen akadálya, hogy a hegyezőt magát 35 tetszésszerint alakítsuk ki, tehát bárminő késsel lássuk el és bárminő rést alkalmaz­zunk a forgács eltávolítására. A 2. ábra szerint a pl. műanyagból ké­szült (4) védőtok belsejében van az (5) 40 vágóéi, amely könnyen elhelyezhető rés nélkül is, mert a forgács a tok belsejében helyet talál és a tok levétele révén pillana­tok alatt eltávolítható. A 3. ábra szerint a bárminő szerkezetű 45 (6) hegyezőt (7) védőtokkal látjuk el. ami­vel az a ceruza végére szorítható és azon súrlódás révén marad meg, éppen úgy mint a megelőző ábra (4) tokja. Szabadalmi igénypontok: 50 1. Ceruzahegyező, melynek jellemzője, hogy a ceruza végére való szoros fel­erősítést lehetővé tevő szerkezettel van ellátva és így egyidejűleg mint ceruza­védő használható. 55 2. Az 1. igénypont szerinti ceruzahegyező kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy a felerősítő szerkezet a ceruzát átfogó nyúlvány, mely előnyösen belül csavarmentesen kialakított. 60 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti ce­ruzahegyező kiviteli alakja, melynek jellemzője, hogy a ceruzahegyezőként kialakított belső rész körül még egy

Next

/
Thumbnails
Contents