134625. lajstromszámú szabadalom • Axiális fúvógép léghűtésű motorokhoz, különösen farmotoros járművek motorjához

€'KK"fi—" Megjelent 1948. évi július hó í-én. MAGYAR SZABADALMI BIRŐSlS SZABADALMI LEIRAS 134625. SZÁM. V/d/2. OSZTÁLY. — R-8220. ALAPSZÁM. Axiális fúvógép léghűtésű motorokhoz, különösen farmotoros járművek motorjához. Rtiighóffer-Tatra-Werke A. G. cég, Prag-Sniichor. A bejelentés napja : 1941. évi július hó 29. Cseh-Morva vódnökségi elsőbbsége : 1940. évi július hó 30. Léghűtésű járműmotoroknál, különösen pedig farmotoros járművek motorjánál, aixiális hatású fúvógépek alkalmazásla ese^ ten, hátrányos az a körülmény, hogy — 5 ^mennyiben a fúvógépet a motor, vagy a sebességváltó tengelyére erősítjük — rendszerint a motorból, a hátsó féltenge­lyek hajtóművéből és a sebességváltó haj­tóművéből álló hajtóegység hossza meg-10 nagyobbodik. Ehhez még az a további . hátrány járul, hogy a levegőnek a fúvó­gép forgórészéhez vezetésére a hosszmé­retek további megnövelése szükséges, mert a forgórész előtt még lapátos vezető-15 kereket is kell alkalmazni; hogy a levegő tengelyirányban jusson a forgórészhez. A találmány szerint a hosszméreteket lényegesen úgy csökkentjük, hogy a veze­tőkereket a lapátjaival együtt gyűrűként 20 alakítjuk ki, melyben a levegő iránya gyakorlatik'g 180°-k'al megfordul, úgyhogy tetemesen megnő az az átmérő, amelynek mentén a levegő beáramlik. A mellékelt rajz a találmány szerinti 25 axiális fúvógép egyik kiviteli .alakját példaképen, vázlatosan tünteti fel. Az axiális fúvógép (3) forgórészét az (1) motor (2) tengelyének végére szereljük. A (4) vezetőlapátok a forgórész lapátjai előtt, az (5) gyűrűben vann'ak, mely ia beveze­tett levegő irányát gyakorlatilag 180°-i kal 30 elforgatja Ily módon egyrészt a fúvógép hosszát csökkentjük, másrészt a levegő szabad beáramlását tesszük lehetővé a fúvógépbe, közvetlenül a hűtőlégáramnak abból az irányából, amelyben ez az áram 35 a tetőben, vagy a kocsiszekrény fjairrészé­nek oldalain létesített hasítékoikon, vagy egyéb nyílásokon át a motortér (6) 'fedele alá jut. Szabadalmi igénypont: m Axiális fúvógép léghűtésű motorokhoz, különösen farmotoros járművek mo­torjához, azzal jellemezve,., hogy a hűtőlevegőt a motor tengelyére szerelt axiális fúvógép forgórészéhez (4) veze- 45 tol apátok (5) koszorúja vezeti, mely a forgórész előtt, mégpedig úgy van elhelyezve, hogy benne a levegő irá­nya gyakorlatilag 180°-kal fordul meg ahhoz az irányhoz képest, amelyben a 50 levegő a tetőben, vagy a kocsiszekrény farrészének oldalain létesített haisíté­kokon, vagy egyéb nyílásokon át a motortér (6) fedele alá jut. 1 rajzlap melléklettel. Felelős Kiadó: Ur. Sátyi István szabadalmi bíró. Szikra-nyomda, Budapest, V., Honvéd-utca 10. — Felelős: Nedeczlcy László igazgató.

Next

/
Thumbnails
Contents